Lag, foreninger og organisasjoner blir invitert til å søke om midler fra støtteordningen som Drammens Tidende og avisas eiere har lansert på årlig basis.

Søknadsfristen er 1. mars.

– Drammens Tidende ønsker å engasjere alle som bor i vårt område til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Vi er en aktør og deltaker i lokalsamfunnet som ønsker å skape flere aktiviteter og styrke fellesskapet, sier ansvarlig redaktør Espen Sandli i Drammens Tidende.

Bygger tilhørighet

Dette blir fjerde året på rad vi inviterer lag og foreninger til å søke om midler til åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne. Støtte kan gis til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye tiltak (se faktaboks om ordningen i bunn av artikkelen).

– Med den vanskelige situasjonen mange barn og unge opplever, føles det ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter, sier Sandli.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Fordelingen av midler avgjøres av en jury oppnevnt av Drammens Tidende.

– Som lokalavis jobber vi for å bygge gode lokalsamfunn, styrke fellesskapet og den lokale identiteten. Derfor ønsker vi også å gi vårt økonomiske bidrag til gode formål, kreativitet og lokalt engasjement, sier administrerende direktør Øyvind Bladt-Hagen i Drammens Tidende.

Avisas oppgave er blant annet å være en åpen arena for debatt og gjennom nyhetsformidling være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet.

Mer i årene som kommer

Over hele landet vil Amedia-aviser dele ut penger til gode formål. Det er i samsvar med formålsparagafen til Amedias eier.

Amediastiftelsen er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB og er eier av Amedia. Stiftelsens formålet er «Å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Derfor er det nå rundt 80 lokalaviser i Amedia som skal i dele ut 25 millioner kroner i støtte til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Midlene den enkelte avis deler ut vil variere fra fra ‪100.000‬ kroner i de minste avisene til en million kroner i de største, som Drammens Tidende. Det betyr at våre søsteraviser Lierposten, Eikerbladet, RHA, Bygdeposten, Laagendalsposten, Sande Avis og Svelviksposten også deler ut midler. Dette samarbeier vi om.

Søknadsportalen er den samme for alle avisene, og lokale søknader fordeles mellom avisene i Drammens Tidendes dekningsområde.

Tildelingene fra Drammens Tidende og Amedia-avisene er ment som et årlig tiltak.

SØK HER

Dette må du vite for å søke om støtte:

Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan søke om midler.

Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år.

Søknadsfristen er 1. mars.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen.