Flyktningene i Moria-leiren er kommet i fokus igjen etter den dramatiske brannen for et par ukers tid siden. Nå åpner flere ordførere opp for at de kan ta imot et større antall flyktninger enn det Regjeringen har gitt uttrykk for. I sine debattinnlegg forsøker to representanter fra Lier fra febrilsk å finne argumenter som skal sørge for at Norgeikke tar imot det antall flyktningene kommunene selv gir uttrykk for å kunne ta imot.

Ordførere har som regel flertallet bak seg når de uttrykker seg offentlig. Det kan være partipolitikk, men i de fleste tilfeller er det et politisk flertall bak uttalelsene om å kunne å hjelpe flyktningene fra Moria. Det ser det ikke ut til at Frp innser.

Først hevdet de to fra Frp i Lier at flyktningene som Lier kommune har mottatt er årsak til at kommunen har dårlig økonomi. Det sier altså partiet som har sittet og styrt sammen med borgerlig side i flere år. Utrolig ansvarsfraskrivelse hvis dette var sant. Men det er det selvfølgelig ikke. Det er den borgerlige politikken som føres både lokalt i Lier og fra Regjeringen som er årsak til kommunens dårlige økonomi, hvis den er så dårlig som Frp skal ha det til.

Så hevder Lars Haugen og Knut Erik Marheim fra Lier Frp at integreringen av flyktninger er dårlig i Lier.

Nå forsøker Lier Frp seg med et nytt febrilsk utspill om ordførerne som har tatt til orde for at kommunene kan ta imot flere enn de 50 regjeringen har gått inn for. De mener at ordførerne må spørre kommunestyret først, før de kan gå ut med mottakstall. Ordførere i vårt langstrakte land er ofte på nasjonale nyheter der de uttaler seg om ulike politiske saker som både angår kommuner, fylker og nasjonal politikk. Skal de rådføre seg med alle partiene i slike saker også? Selvsagt gjør de ikke det.

Ordførerne snakker på vegne av kommunen og ikke minst flertallet i kommunestyrene. Det er en årsak til at det er inngått samarbeid mellom partier, som jo Frp burde være kjent med i Lier.

Og igjen: Ordførerne har ikke sagt eller krevd at Regjeringen skal ta imot et visst antall flyktninger. Det de sier er at de er villige og kan ta imot flere flyktninger enn det Regjeringen har gitt uttrykk for. Alle norske ordførere vet at det er Regjeringen som bestemmer norsk utenrikspolitikk og flyktningpolitikk. Men det hindrer ikke norske ordførere å si hva de mener om regjeringens politikk. Ei heller lokale kommunestyrerepresentanter eller privatpersoner for den saks skyld.

Igjen kommer Frp drassende med innvandrer-/flyktningregnskap. Hva skal det fortelle oss? Vi vet at det koster å ta imot flyktninger og å integrere disse. Det vet både venstre- og høyresiden i norsk politikk – det være seg nasjonalt eller lokalt. Det det er snakk om nå, er å hjelpe mennesker i ytterste nød. Da er Lier SV og svært mange partier lokalt åpne for å betale det det koster å ta disse menneskene imot på en god måte.

Formuesskatt og andre skatte- og avgiftskutt blir egentlig det motsatte av å hjelpe flyktningene. Fordi vi trenger skattene og avgiftene for å bidra til å hjelpe de svakeste samfunnet. Det er dette som kalles solidaritet og fellesskap. To ord som virker fremmed for Lier Frps to representanter.

Det Frp egentlig er mest redd for er at de andre borgerlige partiene forstår at det er riktig av Kommune-Norge å stille opp for flyktningene i Hellas.