Rådmannen har lagt fram sitt budsjettforslag. Vi i Utdanningsforbundet kom med innspill til partiene både før og etter de nye forslagene ble lagt ut til høring. Rådmannens oppdrag var å legge fram et stramt, men fornuftig budsjett og samtidig gi politikerne rom til å prioritere.

Med flere eldre og færre barn og ungdom er det logisk at helse får mer og oppvekst mindre.

Men dette blir dramatisk for skoler og barnehager. Drammen kommune bruker absolutt minst penger per elev i skolene, sammenlignet med alle de ti største kommunene i landet. I barnehage brukes det mer enn snittet, men mye av kostnadene skyldes politisk vedtatte moderasjonsordninger, som gir barnehageplass til flere, men lite å drive hver barnehageplass for.

Torsdag vedtok hovedutvalget for utdanning og oppvekst prinsipper for framtidig barnehagestruktur. Det sies ikke eksplisitt, men den åpner for nedleggelse av barnehager og bruk av større enheter. Vedtaket baserer seg på prognoser om synkende barnetall.

Ny ungdomsskole på Åskollen er vedtatt på tross av at kommunen har tilstrekkelig skoleplasser, og prognoser om synkende elevtall. En salig inkonsekvens i bruk av tall og faglige råd altså. Samtidig er en framtidig endring av skolegrenser på trappene.

Det må ikke overraske noen om vi i nær framtid vil se forslag om nedleggelse av skoler. Lærte ingen av hva som skjedde i Svelvik for få år siden? Ny skole ble bygget og ikke lenge etter ble både den og en annen lagt ned.

Mindre enheter krever mye mer til drift. Det er enkel matematikk. Det er fint å ha en ungdomsskole i sitt nærmiljø, men slett ikke alle har det i Drammen kommune i dag. Hva sies til ungdommene som busses til Veiavangen ungdomsskole?

Det viktigste er at de aller fleste har en barneskole nokså nært sitt nærmiljø. Barneskolene er hjertet i nærmiljøet. Også på Åskollen. Vi i Utdanningsforbundet har blitt beskyldt for å angripe lokalmiljøet på Åskollen. Det gjør vi ikke. Vi forsvarer et best mulig tilbud for alle. I hele kommunen.

En mulig absurd følge av etableringen av en ny skole, samt flytting av skolegrenser, kan bli at elever fra andre kommunedeler må busses til den nye skolen. Og man skyver helt kritiske oppgraderingsbehov f.eks. på Veiavangen og på andre skoler, ut i tid for å banke dette gjennom. Hvorfor er det akseptabelt?

Den nye Ap-representanten Ståle Sørensen skrev på Facebook at han ikke skjønte hvorfor Utdanningsforbundet var «manisk opptatt av å gå imot utbygging av skolebygg som vil gi bedre vilkår for både elever og lærere» (?), og han slo fast at dette kun belaster investeringsbudsjettet. Ingenting stemmer.

Vi mener bestemt at dette, i en helhetsvurdering, vil føre til dårligere vilkår for både elever og lærere. Vi vet at driftsutgiftene til en ny skole vil gå ut over sektoren som helhet, fordi de totale driftsbudsjettene ikke økes, men senkes.

Mindre skoler er mye dyrere i drift enn større skoler. Det er grunnen til at små kommuner ofte bruker 50 prosent mer enn Drammen per skoleplass. Egen administrasjon, ledelse, vedlikehold, strøm og rengjøring for å nevne noe.

Det mest krevende blir likevel å klare å få på plass den fagkompetansen som kreves på en ungdomsskole og ikke minst klare å fylle opp stillingene til alle de ulike spesialfagene som skal bemannes opp på en i Drammens målestokk, relativt liten skole.

Det er umulig for Utdanningsforbundet å stille seg bak at en for liten sekk med penger skal fordeles på en ekstra skole vi faktisk ikke er nødt til å etablere. I en ideell økonomisk situasjon hadde vi selvsagt heiet på dette. Men kommunen er i en svært vanskelig situasjon, og da må en helhetsvurdering av sektoren være viktigst.

Og kjære Ap: Det er ikke kampanjejournalistikk av Drammens Tidende å drive enkel folkeopplysning om at det vil være klokt å sette dette på vent foreløpig.

Før posisjonen ble enige om et kompromiss i sitt budsjettforslag ga både Sp, V og MDG signal om at de vurderte å snu i saken om den nye skolen. SV har hele tiden vært imot. Høyre er også primært imot. Det er åpenbart at Ap har trumfet dette gjennom.

Vi håper det kommer fram i kommunestyresalen til uka hvorfor dette valgløftet trumfer andre valgløfter. La meg minne om et av de viktigste valgløftene i oppvekstsektoren: Den politiske posisjonen, med Ap i spissen, har som uttalt politikk i samarbeidserklæringen at bemanningsnormen i barnehagen skal gjelde i hele åpningstiden.

Det er helt klart at dette er et løfte de planlegger å løpe fra nå. Det er alt annet enn greit.

LES OGSÅ:

Les også

Kampanjejournalistikk fra Drammens Tidende Drammens Tidende driver kampanjejournalistikk i skolesaken