– Vi får en del spørsmål ja

Det er ikke bare for vanlige folk at koronatiden er en spesiell tid – det er det også for politiet.