Hans-Christian Holm skriver informativt og godt iDrammens Tidende den 15. september. I teksten utfordrer han både meg og et «temmelig tannløst DOTL».

Vi er enige om at den liberale rettsstaten er et umistelig gode for alle borgere. Alle stemmer har rett til å bli hørt og vi skal være meget forsiktige med å legge skranker for ytringsfriheten. Jeg tror gjeninnføring av blasfemilovgivning i Norge er en veldig dårlig idé. Det gjelder uansett hvilken religiøs tradisjon kravet kommer fra.

Religionskritikerne Holm nevner er interessant lesning som utfordrer til å tenke gjennom både teologi og religiøs retorikk og praksis. Så kan vi gjerne være uenige om konklusjonene deres. Svarene er ikke poenget, synes jeg. Jeg heier på en informert samtale der sterkt motstridene synspunkter kan møtes i en tone og form som kan styrke både kunnskap og innsikt. Kall det gjerne velmenende brobygging.

Her ser jeg en mulig uenighet mellom Holm og meg. Han gir eksempler på religiøse foreninger i Drammen som han mener ikke bør «få lov til å være med» i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL). Etter hans godt begrunnede mening, står noen av foreningene for en ideologi, eventuelt teologi, som er kontra menneskerettighetene. Det kan så være, men vi må ta med i beregningen at det som blir sagt i én sammenheng, ikke uten videre forstås i en annen. Holm viser til aksjonen «Min kropp – mitt valg» og kritikken Noor skal ha uttrykt. Men Holm vet sikkert at vi kan finne norske, religiøse og politiske stemmer som ville uttrykke det samme om enn i litt andre ord. Jeg utfordrer Noor Ahmed Noor og de andre til å bidra til denne samtalen.

Jeg er glad for å leve i et mangfoldig samfunn der alles rett til å ytre seg forsvares. Vi kan ikke tillate oss å svekke rettsstaten. Muslimske stemmer har uttrykt at Norge er et land der islamske verdier er realisert i en helt annen grad enn noe muslimsk land. Det har åpenbart med vår rettstat og vårt velferdssamfunn å gjøre.

Politiske og religiøse motsetninger er et faktum. De utspiller seg ikke minst internt i de ulike trossamfunnene. Frontene kan være steile og meningsforskjellene store. Abort-, homofili- og kvinneprest-debattene i Den norske kirke er velkjent. Jeg gjentar derfor gjerne at den viktigste samtalen om disse temaene finner sted internt i trossamfunnene. Vi må selv rydde opp i holdninger og ideer som bidrar til å svekke samfunnet og institusjonene vi alle er så avhengige av. Dessverre tror jeg disse krevende samtalene i alt for liten grad er holdt levende. Der har lederne på det enkelte sted et stort ansvar.

Holm mener jeg er for vag og at DOTL er tannløs. Jeg håper «vag» også kan oversettes til «åpen» eller «imøtekommende». DOTLs rolle er å være et forum hvor alle stemmer kan og bør høres. Vi er ikke et råd med flertallsvedtak og kampvoteringer. Formålet er å holde samtalen levende på tross av store forskjeller i synspunkter og teologisk-ideologiske holdninger. DOTL er ikke en vaktbikkje med skarpe tenner. Vi ønsker å bygge tillit og holder derfor «hyggelige sammenhenger» og «brubygging» for å være honnørord.

Vi trenger i høy grad Hans-Christian Holms skarpe penn og vaktsomme blikk. Jeg har respekt for hans kunnskap og årvåkenhet. DOTL og jeg sier ja takk til alle som bidrar til åpen samtale og kritikk. Men vi ønsker ikke å bidra til mistenksomhet og mistillit.

Dikteren Hans Børli har sagt mye klokt, også om dette: Om de største tingene skal man bruke de minste ordene.

Les også:

Les også

Verken det skrålende SIAN eller det tannløse Drammen og omegn tro- og livsynsforum er i stand til å kritisere grums i egne rekker

Les også

Derfor bør elevene diskutere hatangrepet på Sophie Elise i klasserommet

Les også

Hvordan skal vi bry oss når all høyreekstrem hjernevask foregår på nettsider de færreste av oss kjenner til?