Religionsfrihet og religionsutøvelse er bra så lenge det ikke gjelder muslimer.

Det er i alle fall det inntrykket man kan sitte igjen med etter å ha fulgt den noe intense debatten om mulig bønnerop fra moské på Fjell.

Drammens Tidende lager en sak, noen gruppeledere uttaler seg, og knapt et halvt døgn etterpå er «helvete løs» i kommentarfeltene. Mange av kommentarene på avisas Facebook-side er islamofobe og tar til orde for å forby islam som religion eller fjerne alt som lukter muslimers gudshus i Norge.

Kanskje ikke overraskende går Frps gruppeleder – Ulf Erik Knudsen lengst i å spre konspirasjonsteorien om grådige muslimer som kun er ute etter å ta over litt etter litt. Dette er som kjent grunnlaget for Eurabia-teorien – mekanismer og retorikk som vi kjenner fra holdningene til jødedommen i mellomkrigstida. Knudsen sier til avisa: «Jeg er redd at dersom noen får lillefingeren, tar de hele armen».

KrFs gruppeleder, Trond Johansen, mener det er «unaturlig og fremmed» med bønnerop. Det er underlig fra et parti som selv er bygd på et religiøst grunnlag å distansere seg slik fra andre religiøses utøvelse av religion, istedenfor å ønske velkommen et mangfold av religiøse praksiser. Aps gruppeleder, Eivind Knutsen, sier at han er «personlig litt skeptisk».

Vel, kjære politikervenner, vi er alle ombudsmenn for alle innbyggere i Drammen. Også den muslimske minoriteten. Hva man personlig mener om en slik sak, kan være interessant nok, men gitt konteksten vi lever i – med økende islamofobi i Vesten og ikke minst her hjemme (jf. Holocaust-senterets undersøkelse fra 2017 om «folk flests» holdninger til muslimer i Norge) – så kan det være klokt å velge sin tilnærming med omhu. Den såkalte jødetesten kan være en grei øvelse.

Det kan være lurt å ta denne debatten på et prinsipielt grunnlag. Vi har menneskerettighetene, FN-konvensjoner og Norges Grunnlov. Disse er overordna når det gjelder religionsfrihet, religionsutøvelse og likebehandling. Vi vet også, slik Drammens Tidende omtalte, at justisdepartementets lovavdeling har for lenge siden svart Frp og understrekt viktigheten av ikke-diskriminering. Uttalelsen åpna samtidig opp for en begrensning av bønnerop dersom støynivået blir et problem i seg selv – slik vi behandler andre støynivåer som kan være problematiske. Da er det nivå på støyen, hvor og når dette foregår, som blir viktige parametere.

Vi har alle, politikere eller ei, et ansvar for å omtale hverandres livssyn og tro med respekt. I møte med forholdsvis nye livssyn og tro i dette landet, vil man møte på problemstillinger om hvordan man skal tilrettelegge for andres religionsutøvelse. Det er helt naturlig ettersom befolkninga blir mer og mer mangfoldig. Da gjelder det å holde hodet kaldt – især for avisredaksjoner i møte med kommentarfelt (være mer digitalt til stede, oppfordre til saklighet, moderere) og politikere (forsøke å tilnærme seg problemstillinga prinsipielt med tanke på overordna lovverk og likebehandlingsprinsippet, uansett ens eget personlige standpunkt).

Jeg ser fram til fortsettelsen og håper debatten legger seg på et nivå hvor muslimer og alle vi andre slipper å se kommentarfelt og andre ytringer som man skulle tro vi la bak oss spesielt etter 2011- og 2019-terrorene i Norge, og hvor også alle typer muslimer vil kunne føle seg komfortable til å delta.

LES OGSÅ: