Hva er det viktigste? Å være aktiv med venner og slektninger, jobbe og ha kontakt med kunder og klienter eller å leve forsiktig og holde en god helse og en god form?

Skal vi gå ut i samfunnet og treffe mennesker for deretter å spre koronapandemien? Eller skal vi være hjemme og avslutte pandemien? Hvilken konsekvens er bestemmende? Er det fornuftig å høre at nærkontaktene våre er friske, eller høre at antall av sykdommen og dødstallene øker?

Vi sliter med å høre hvordan koronaen gradvis tar livet av folk. Derfor er svaret helt opplagt. Det er viktig å ivareta mennesker, samfunnet og samtidig holde oss aktive, sosiale og jobbe.

Ordfører Monica Myrvold Berg understreker at «vi har ingen medisin eller vaksiner mot covid-19». Samtidig har den andre bølgen av pandemien, som er verre enn den første, kommet. Hun anbefaler på det sterkeste å følge de faglige rådene.

Blant annet skal offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur, underholdning- eller fritidsaktiviteter innendørs stenges. Turneringer, cuper, stevner og lignende er ikke tillatt for noen på noen steder. Utendørsarrangementer og aktiviteter er forbudt, munnbind er påbudt osv.

Å holde disse tiltakene er krevende, men konsekvensen er at vi bidrar til å redusere smittede via tiltakene.

Rådmannen er også svært bekymret av en kraftig smitteøkning.

Drammens Tidende rapporterte den 30. november at «Drammen kommune nå er inne i det som kan defineres som en bølge med utbredt smitte. Det er et svært stort antall smitteklynger og mange tilfeller der smitteopphav ikke sikkert kan påvises, heter det i innstillingen til formannskapet».

Nå er vi inne i en periode av historien hvor vi må ta vare på hverandre mer enn før. Vi må følge reglene og høre på helserådsgiverne når det ikke er noen medisiner eller vaksiner. Det eneste alternativet og tiltaket som hver av oss kan gjennomføre er at enhver tar ansvar for andre, følger reglene og ikke tar unødvendige sjanser.

Vi vet at konsekvensen av tiltakene er alvorsfullt for mange bransjer, som restauranter, treningssentre og mange andre. Noen av tiltakene fører til at mange virksomheter går konkurs og mange mister jobben. På den andre siden kan vi si at vi er heldige i forhold til mange andre land. Vi bor i et land med der staten kan bidra og støtte virksomhetene og menneskene som har blitt og blir rammet av den forferdelige pandemien.

Det er et håp om at det snart kommer covid-19 vaksine og hverdagen vil gå tilbake til sånn det var. Vi er også begunstiget for at vi lever i et samfunn eller i en periode som har digitalisering som medhjelper for folk og virksomheter. Særlig skolene, høyskolene og universitetene. Vi er heldige med at det er mange kreative politikere, samfunnsengasjerte og organisasjoner som kan hjelpe oss å være aktive og sosiale. I denne perioden er det ikke nødvendig å undervise fysisk når skolene kan gjennomføre undervisningen via digitale plattformer.

Det er vanskelig å unngå julebord og fester i desember, men vi har ingen andre alternativ enn å glemme julebordet eller festen på slutten av året dersom vi vil ta vare på hverandre og leve i et trygt samfunn.

Hold avstand, bruk munnbind, vær kreativ og bidra til å avslutte pandemien.