Den 1. januar 2020 ble 1,2 millioner innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold kastet inn i et nytt fylke. Fylket har nesten dobbelt så mange innbyggere som det nest største, og fem ganger så mange som de minste fylkene i landet. Viken er en lite funksjonell organisering, som ikke var ønsket av fylkestingene og som innbyggerne aldri ble spurt om. I meningsmålinger har det vært tydelig at innbyggerne har vært imot Viken, og vil dele det opp igjen. Nå har vi muligheten å rette opp igjen denne tvangssammenslåingen fra regjeringen Solberg, og den muligheten skal vi bruke.

For Rødt handler dette ikke dette om hevn eller bare følelser, det handler om demokrati og folkestyre. Slike store og grunnleggende endringer bør gjøres med god tid, og stor innbyggermedvirkning. Det kan sikre at man har god involvering og folkelig støtte til endringene. Motstanden mot regionreformen har bare vokst.

Stortinget tvang fylkene til å bruke hundrevis av millioner på en reform som nesten ingen ønsket. Nå må vi rydde opp i rotet, selv om det koster mye penger. Dette er penger som kunne vært spart om regjeringen Solberg ikke hadde tredd en tvangssammenslåing ned over ørene på oss. Vi vil ikke ta til takke med noe som er mindre demokratisk bare fordi det er for dyrt med demokrati.

Forhåpentligvis skal nye fylkesgrenser vare i mange titalls år fremover. Den engangssummen det er å dele opp fylket blir liten fordelt ut over så mange år. Vi kan nemlig ikke tillate oss at ulike sentraliseringskåte regjeringer alltid tar seg råd til å sentralisere, mens det alltid blir for dyrt å desentralisere. Da vil tjenester og makt gradvis flyttes lenger vekk fra folk.

Noen hevder at Viken er mer demokratisk fordi det var høyere valgdeltagelse i fylkestingsvalget i 2019 enn valgene før. Men sjansen for at flere stemte fordi mange opplevde det som et valg om oppløsning av Viken er vel så store. Samtidig handler ikke demokrati bare om valgdeltagelse. Det handler også om nærhet mellom velgere og politikere. I Viken er det dobbelt så mange velgere bak hver folkevalgt, sammenlignet med våre nabofylker Innlandet og Vestfold og Telemark. Det skaper større avstand mellom velgerne og de folkevalgte. Det er ikke mer demokratisk etter vårt syn.

For oss i Rødt er det viktig at avstanden mellom politikere og innbyggere er så liten som mulig. Vi tror at det å kjenne eller vite om en politiker fra ditt nærområde senker terskelen for å ta kontakt om saker som er viktige i din hverdag. I et fylke med så mange innbyggere som det er i Viken i dag så er dette vanskelig. Det er vanskelig for folkevalgte å fange opp og ha oversikt over det som skjer rundt i fylket, og det gjør at beslutninger blir tatt fjernt unna de det angår.

Det er de færreste som skal besøke fylkeshuset i en fylkeskommune så ofte, så hvor det er ikke så viktig for folk flest. Men det som er viktig er at de som tar avgjørelser som påvirker innbyggerne i fylket har en nærhet til folk i fylket, og kjenner til de lokale forholdene avgjørelsene omhandler. Det blir lettere i mindre og mer oversiktlige fylker, der folkevalgte og fylkesadministrasjon sitter nærmere både innbyggere og ansatte rundt i hele fylket.

Et stort fylke fører til at mer makt konsentreres på sentralt hold. Sentralisering blir sett på noe som bare skjer helt av seg selv. Derfor er det viktig å aktivt jobbe imot det, for å sikre at arbeidsplasser og distriktene kan blomstre også i fremtiden.

Det blir sagt at å gjenopprette fylkene ikke er mulig på grunn av sammenslåing av kommuner, og at det er bakstreversk å se bakover. Vi ønsker ikke å se bakover, og gjøre ting som de var. Vi vil se framover, og bygge nye fylker basert på det gode arbeidet som er gjort i Viken. Men det må være fylker som har en mer naturlig, historisk geografisk tilknytning, og som man kan utvikle til noe bedre enn det var i går. Forutsetningen for å kunne utvikle fylkene handler om oppgaver og økonomi.

Regionreformen var en ovenfra og ned reform, som gjorde ting i feil rekkefølge. I stedet for å gi fylkene flere oppgaver, og bedre fylkesøkonomien, flyttet man på grenser. Oppgaver skulle man se på etter hvert, men fasiten er at oppgavene som kom har vært få, og de vi har fått har det ikke kommet nok penger med. Vi hadde ikke trengt å endre grenser for å utføre de nye oppgavene. Derfor er det riktig å nå dele opp igjen Viken og jobbe videre for å flytte flere oppgaver fra statlig nivå og ned til et folkevalgt regionalt nivå. Nå har vi muligheten til en skikkelig regionreform, bare vi får ordnet opp i grensene først.

Vi skal se framover, ikke bakover. Da er en styrking av det regionale leddet med flere oppgaver og bedre økonomi viktig for å nå målet om mer demokratisk styring av utviklingen av samfunnet vårt. Rødt mener at det er best forutsetning for å oppnå dette med Akershus, Buskerud og Østfold, ikke med Viken.

LES OGSÅ: