FNs klimapanel la nylig fram en rapport om hvordan vi kan løse klimakrisen. Det er heldigvis fortsatt håp for å skape en bærekraftig verden for fremtidige generasjoner, men forutsetningen er at politikere og innbyggere handler nå.

Det haster med tiltakene som må til for å løse klimakrisen, globalt, nasjonalt og i kommunene.

Klimagassutslippene må reduseres og investeringer i lavkarbonsamfunnet mangedobles, og her har Norge mye å bidra med. Først og fremst må vi omprioritere bruken av de 150 milliarder kronene som årlig investeres i oljeindustrien. Tiden for å investere i nye olje- og gassfelt er forbi.

Norges gode økonomi kan benyttes bedre ved å bygge opp et bærekraftig samfunn. Derfor trenger vi satsing på fornybar energi, lavutslippsløsninger i transport og industri, teknologi for karbonfangst- og lagring, tiltak som gjør det lett å velge miljøvennlig i hverdagen, og en sirkulær økonomi der ressurser og energi benyttes mye mer effektivt.

Pandemien og krigen i Ukraina har vist at både Norge og resten av verden har evnen til å ta store steg når det gjelder. Og nå gjelder det mer enn noen gang tidligere å omstille oss til et lavutslippssamfunn. Vi har både pengene og hodene vi trenger, men har vi politisk vilje?

Det fins store muligheter for utslippsreduksjon i kommunene, også i Lier og Drammen, innenfor blant annet jordbruk, veitrafikk, bygg, energibruk, og ikke minst innkjøp. Et grep med stort potensial for utslippskutt er å gjøre miljøkrav obligatorisk i kommunale og fylkeskommunale anskaffelser.

Dessuten er våre egne personlige valg i hverdagen av stor betydning i kampen for en bærekraftig jordklode. Vi kan redusere forbruket vårt, spise litt mindre kjøtt, velge utslippsfri transport, og kreve handling fra politikerne. Individuelle tiltak må være støttet av større endringer på systemnivået. Likevel har hver og en av oss stor påvirkningskraft når vi står sammen for en bedre fremtid.

Klimakrisen er en utfordring som vi er i stand til å møte, og rapporten fra FNs klimapanel viser oss hvordan. Foreløpig har Norge gått med små skritt i klimapolitikken. Nå er det store sprang som gjelder.