Vi lever fortsatt i et slags koronavakum, selv om samfunnet sakte åpnes opp. Koronakrisen har tynget norsk økonomi i halvannen måned. I Buskerud ligger reiselivsnæringen nede. Skianlegg, hoteller og spisesteder i fjellheimen er stengt. Andre næringer er midlertidig stengt eller har store begrensninger som handelsnæringen, restauranter, kafeer, kultur- og idrettsarrangementer. Vi må vente med å se Godset på Gamle gress. 17. mai toget i Drammen som i andre byer går ut i år. Restriksjoner i hvor mange vi kan være sammen med og hvor nær vi kan være hverandre satte stopper for det.

Nå viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå at også oljeprisfallet rammer økonomien med full tyngde.

Ifølge byråets konjunkturbarometer er nedturen innen olje allerede større enn i 2015. I Rogaland er krisen tydelig. På tre uker har 31.000 ansatte i Rogaland fått permitteringsvarsel.

Men vi skal klare å komme igjennom denne krisen. Vi er heldige å leve i et land med solid økonomi, en befolkning med god utdanning og hvor det er relativt små forskjeller mellom folk. Vi har masse ressurser, vi er kreative. Vi har nettmiddager og nettkonserter. Vi lærer oss nye matoppskrifter og treningsmetoder. Vi bruker hjemmekontor og sitter i nettmøter, lærere underviser i digitale plattformer. Vi kan omstille oss.

Vi bruker penger på krisepakker, til nå 310 milliarder. På Stortinget har vi tverrpolitisk samlet oss om flere krisepakker for næringsliv, kultur og idrett. Vi har vedtatt gode permitteringsordninger for bedriftseiere og ansatte. Bankene er overført midler for å gi garantilån til små og mellomstore bedrifter. Momsen er redusert og innbetalinger av forskuddsskatt for bedriftseiere utsatt.

I siste krisetiltak for næringslivet ba Stortinget regjeringen vurdere ulike virkemidler og fremme forslag som kan stimulere til investeringer i olje- og gassindustrien og i norsk leverandørindustri. For det er avgjørende for sysselsettingen i hele Norge at olje- og gassnæringen og leverandørindustrien klarer seg gjennom koronakrisen. Dette er ikke i motsetning til utvikling av klima- og miljøvennlige næringer. Men for å kunne lykkes med det.

Vi har politiske ledere som er trygge og tydelige med Erna i spissen. Antall smittede går ned og det er stadig færre på sykehus. Heldigvis åpner skoler og barnehager opp nå i april. Det er godt nytt for alle barn og særlig for de som har ekstra behov eller som lever i hjem med problemer. Vi kan gå til frisør og psykolog. Vi har klart å stå sammen i denne krisen og skal klare det litt til.

Les også

Sto midt oppe i en katastrofe som kostet over 9000 livet. – Hvor ille er det for oss å kjede oss litt hvis det er det som skal til