Vi har råd til alle prioriterte formål, men noe må vente på tur

Av

Den nye kommunen arvet ny bybru som er en stor og tung investering, og vi skal få på plass et sykehjem og gi våre barn trygge skoleplasser i nærmiljøet, lover drammensordføreren i dette innlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Økonomien er vanskeligere enn vi så for oss da nye Drammen kommune ble født for ni måneder siden. Men vi befinner oss ikke i en krise. Vi har kontroll, og vi har råd til alle prioriterte formål, men noe må vente på tur.

Da den nye kommunen så dagens lys 1. januar i år, innebar det få om noen endringer for de aller fleste. En hovedhensikt med den nye kommunen var at den sammen skulle være sterkere og bedre enn de tre kommunene var hver for seg. Tjenestene skulle bli bedre og lokaldemokratiet sterkere. Dette er vi i ferd med å få til. Vi bygger stein for stein.

Ni måneder er gått og kommunens første skritt er tilbakelagt. Har det gått som vi planla? Ja, med to viktige unntak. Pandemien kunne ingen forutse, og den har rammet hele Kommune-Norge, også Drammen. I tillegg har vi også andre økonomiske utfordringer som bekymrer, men ikke bekymrer mer enn at de er håndterbare. Ambisjonene for den nye kommunen står ved lag.

Hvorfor er økonomien blitt vanskeligere enn det vi tidligere så for oss?

I 2015, da regionreformen ble lansert, ble det lovet at sammenslåingskommunene skulle få mer penger og flere oppgaver. Det har ikke skjedd. Vår nye kommune har ikke bedre råd enn de tre kommunene hadde samlet. Drammen kommunen vil få stordriftsfordeler og vil kunne drive mer effektivt, men dette tar tid.

Vi skal bygge og vi skal investere. Men på et nivå som gir oss et solid reisverk, samtidig som vi ivaretar tjenestetilbudet og hverdagen til våre innbyggere. Den nye kommunen arvet ny bybru som er en stor og tung investering, og vi skal få på plass et sykehjem, og gi våre barn trygge skoleplasser i nærmiljøet.

Når det nærmer seg jul og budsjettet for neste år skal vedtas, innebærer det akkurat det samme for den nye kommunen som for de aller fleste familier med en begrenset økonomi: Du kan ikke kjøpe den flotte sykkelen som storebror drømmer om, hvis det innebærer at lillesøster ikke får sårt trengte vintersko. Vi skal investere, og vi skal investere fornuftig, i riktig rekkefølge og i riktig tempo.

Vi skal bygge en ny kommune på en solid grunnmur. Denne grunnmuren er avhengig av at fasaden er riktig vendt og at tegningene for resten av byggverket stemmer. Slik er det ikke i dag. Det var tre ulike kommuner som er blitt til én, med ulike kulturer og «målestokker». Samlet blir det da et byggverk som ikke er riktig skalert og harmonisert. Vi har fortsatt behov for utjevning for å få balanse og likevekt, og dette tar tid.

Ambisjonene for vår kommune står fast. Vi er tverrpolitisk enige om å løfte innbyggere som lever i fattigdom. Vi skal gi dem en bedre hverdag, med rom for både drømmer og ambisjoner. Ingen får det dårligere av at alle får det bedre. Flere enn noen gang får mulighet til gratisbarnehage og SFO.

Vi har harmonisert idretten og opprettet en egen søkbar pott for aktiviteter som er direkte rettet mot barn som lever i fattigdom. Vi fornyer lokaldemokratiet med nærutvalg og knutepunkt, hvor flere allerede er på plass. Vi jobber med mulighetene for mer sosial boligbygging, og vi er godt i gang med et svært konstruktivt samarbeid med næringslivet.

De økonomiske utfordringene hindrer ikke at hele Drammen skal tas i bruk, og at den nye kommunen skal bli den største og mest attraktive østlandskommunen utenfor Oslo. Vi har store drømmer og visjoner.

I løpet av høsten skal vi vedta store og tunge investeringer. Men det skal skje med realisme og i erkjennelse av at den nye kommunen bygges ikke på ett år, eller én valgperiode. Kommunestyret skal ha et langsiktig perspektiv, med blikket vendt i riktig retning, og det skal bygges stein for stein.

Les også:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags