Det som har skjedd med strømmarkedet i Norge de senere år er et grovt svik mot den norske befolkning, og grovt tyveri av folkets felles eiendom.

I 2008 fikk vi en ny formålsbestemmelse i vannfallsrettighetsloven § 1 som sier. «Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten. Dette skal sikres gjennom offentlig eierskap på statelig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå».

Til tross for den krystallklare teksten klarer politikerne å gjøre noe helt annet. Dagens situasjon kan på ingen måte betegnes som å være til beste for allmennheten. Så langt har det vært mye prat og vente og se.

Stortingspresidenten sa opp pendlerboligen

Nå tror jeg de fleste i Norge har fått nok, og krever handling umiddelbart.

Må noen avtaler sies opp så gjør det. Nå må kravet være at strømnettet for innenlands forbruk til befolkning og industri skilles fra strøm for eksport. Denne sammenblanding av strøm er den direkte årsak til dagens ekstreme priser.

Vi har i dag rikelig med kraft i Norge. Overskuddskraft kan selges ut av landet.

Slutt med all sammenblanding med havvindkraft og annet som har som hovedmål å gjøre strømmen dyrest mulig for landets borgere og industri.

Jeg ser at vi har grupperinger som vil presse/lokke landets politikere (ordførere) til å akseptere store landbaserte vindmølleutbygginger ved å lokke med penger til gode formål.

De folkevalgte skal her ha vetorett. Sørg for å følge godt med og fjern svikefulle sjeler.

LES OGSÅ:

Bildeserie

Bli med inn i nye Drammen moské