Drammen skal bli en kommune der det er attraktivt å ferdes på sykkel. Bare slik kan vi nå og opprettholde nullvekstmålet i biltrafikken.

Vi har sagt at vi skal bli Norges beste sykkelkommune. Da må vi ta grep. Grep som ikke bare er positivt for syklisten, men som gagner hele trafikkbildet, og spesielt de myke trafikantene.

Vi ser en rivende utvikling på mikromobilitet i dag, med elsykler, sparkesykler, air wheels og andre fremkomstmidler. Alle disse hører kanskje ikke hjemme på fortauet, og egner seg heller ikke godt i bilveien. Da må vi legge til rette for at det skal være trygt å ferdes på disse fremkomstmidlene i Drammen.

Hvis vi vil at folk skal ta sykkelen – så må vi gjøre det attraktivt.

Hva er det som egentlig stopper folk fra å ta sykkelen når det er så mange fordeler? Sykkel er billig, du slipper utgifter til billetter, drivstoff og parkering, du kan ofte komme deg raskere fra a til b og det er bra for miljø og ikke mist for folkehelsa.

Hva som stopper oss er nok sammensatt. Mye handler om holdninger og vaner, et trygt sted å parkere den dyre elsykkelen og lange avstander. Men det viktigste er nok opplevelsen om at turen du skal legge ut på oppleves trygg, med sammenhengende naturlige sykkelruter som det er enkelt å koble seg på rundt om i hele kommunen.

De siste ukene har Drammen gjort noen aktive og gode grep for å legge til rette for nettopp dette. Vi har vedtatt en ambisiøs sykkelplan for utvikling av sykkelveier i hele kommunen. Den har fokus på trygghet og tilgjengelighet og skaper et sammenhengende sykkelnett hvor du enkelt skal kunne koble deg på fra der du bor.

I hovedutvalg for tekniske tjenester denne uken ble det også vedtatt å bli med på Brakar sin elektriske bysykkelordning.

Ved å bli med på Brakars elektriske bysykkelordning kan vi tilby el-bysykler til Drammens befolkning. Dette åpner opp muligheten for å sykle til jobb, toget og butikken for langt flere. Rekkevidden blir brått mye lengre med elsykkel, og turen fra for eksempel Åssiden til Bragernes vil være mulig å gjennomføre for langt flere.

Målet er klart, men dette er to viktige steg i riktig retning. Vi skal bort fra å være en bilby og bli Norges beste sykkelkommune.

LES OGSÅ: