Mange håndverksbransjer skriker etter arbeidere med fagbrev og praktisk spisskompetanse, ofte forgjeves. Bransjene må selv være villige til å investere i kompetanseutvikling og se verdien av å lage gode opplegg for lærlinger.

Torsdag 11. april er det yrkesmesse på Åssiden videregående skole. Dit kommer ungdommer fra 9. trinn fra hele drammensdistriktet for å få en prøvesmak på de ulike fagretningene man kan ta med et praktisk utdanningsløp.

Dette er attraktiv ungdom. De tar kanskje valget om en praktisk utdanning basert på ulike motivasjoner, men de trenger gode opplegg for å kunne bli gode lærlinger. Det er i høy grad den enkeltes bransjes vilje til å investere i kompetanseutvikling og ta inn lærlinger som avgjør bransjens eget utdanningstilbud.

LES OGSÅ: Myter om yrkesfag begrenser ungdom og bremser norsk næringsliv

I Protan satser vi på økt fagkompetanse og vi søker flere dyktige taktekkere og lærlinger til våre takentreprenøravdelinger rundt om i landet. Ferske tall fra BNL (http://www.bygg.no/article/1389417) viser at halvparten av alle bedriftene i byggebransjen har samme behov – halvparten av alle aktører ønsker å øke antall ansatte de nærmeste månedene. Samtidig er det bare fire prosent som melder at de planlegger å nedbemanne i samme periode. Hvor skal våre nye kolleger rekrutteres fra?

Kampen er hard om de gode kandidatene i bygg- og anleggsbransjen. Mange vil bli rørleggere og elektrikere, mens vi innser at takfaget, til tross for den gode utsikten, har havnet i yrkesfagenes skygge.

LES OGSÅ: Gir du gode råd om utdanningsvalg?

Vi erfarer ofte at mange unge ikke kjenner til takbransjen og dermed ikke vurderer et fagbrev som taktekker når de skal velge retning for yrkeskarrieren. Vi i Protan tar konsekvensene av dette og jobber derfor systematisk for å gjøre Norges luftigste yrke mer kjent.

Dette er en stor og viktig jobb som vi i Protan ikke kan gjøre alene. For oss handler det ikke bare om egeninteresse, vi er avhengig av at alle gode krefter på vårt felt bidrar til å sikre bransjens fremtid og vår egen konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Derfor samarbeider vi aktivt med flere taktekkerfirmaer i store deler av Norge.  Det er etablert tre regionale Takforum rundt i Norge, der aktører i bransjen, opplæringskontorer og TEF (Takentreprenørenes Forening) jobber målrettet for å øke rekrutteringen til taktekkerfaget.

LES OGSÅ: Vi må alle bidra: Ta inn en lærling eller to!

På Åssiden står Protan Entreprenør skulder mot skulder med dem vi til vanlig konkurrerer med, både om de samme oppdragene og de attraktive, men dessverre altfor få, taktekkerne. Vi står på stand sammen med Opplæringskontoret for Byggfag i Buskerud, Icopal, Buskerud-Blikk og Takmesteren og håper vi kan trygge ungdommen på at taktekker er et godt, spennende og sikkert yrkesvalg.

Vi må stå sammen for å sikre fremtiden.  Å investere i kompetanse vil alltid lønne seg.