«Nå er det kvinnenes tur!» Årets TV-aksjon til CARE (se faktaramme) har som mål å hjelpe tusenvis av kvinner til å bestemme over sine egne penger, sin egen kropp og at kvinners stemme skal bli hørt i saker som angår dem selv.

TV-aksjonen førstkommende søndag (20. oktober) er verdens største dugnad. 100.000 bøssebærere skal besøke alle norske hjem, dermed kan vi også si at hele Norges befolkning på ca. 5.5 millioner er med på dugnaden for å hjelpe flere hundre tusen kvinner. Det er helt naturlig at Norges dronning, hennes majestet Dronning Sonja, er den høye beskytter for årets TV-aksjon i NRK. Appellen er at så mange som mulig bidrar, og om folk ikke er hjemme så kan de vippse penger eller bruke vanlig bankoverførsel.

DETTE ER CARE

CARE startet i 1945 som amerikanske organisasjoners hjelp til Europa etter andre verdenskrig. Mange familier i Norge fikk CARE-pakker med mat, klær, bøker og leker.

CARE Norge ble etablert i 1980 som en del av CARE International. Nå er CARE Norge til stede i 13 land og driver med langsiktig bistand og nødhjelp.

De første spare- og lånegruppene ble utviklet i Niger av norske Moira Eknes. Dette er i dag CAREs aller viktigste verktøy i kampen mot fattigdom.

CARE Norge har TV-aksjonen for andre gang. Kvinner skal gis mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Det er flott å være med i en slik dugnad. Vi vet at hver krone som samles inn går til kvinner i mange land. Administrasjonskostnadene pleier hvert år å bli dekket av bidraget fra regjeringen, slik at hver mynt som rasler ned i innsamlingsbøssen går til et prosjekt for kvinner. Det er 5 prosent administrasjonskostnader, noe som er uvanlig lavt.

Arbeid er viktig i alle sammenhenger. CARE vil sørge for at 300.000 kvinner skaper sin egen arbeidsplass. TV-aksjonen gir mulighet for å etablere spare- og lånegrupper for kvinner. De læres opp til å lede gruppene og de får tilgang til banktjenester. Kvinnelige entreprenører vil bli løftet fram. Og vi vet at når kvinner får hånd om pengene brukes de til mat, klær og skolegang for barna. Kvinnene er ofte den stabile og planleggende part i familien.

TV-AKSJONEN 2019

  • Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.
  • I forhold til befefolkningstall er det verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner.
  • 7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.
  • 100 000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander.
  • TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.

Hver dag dør 830 kvinner av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel. Hvert år blir 15 millioner jenter under 18 år giftet bort. CAREs andre mål med TV-aksjonen er at kvinner må få bestemme over sin egen kropp. Pengene skal brukes til å gi opplæring i seksuell helse og mødrestell, at de selv kan si ja eller nei om når de skal ha barn og hvor mange barn de ønsker.

I tillegg skal kvinner ha tilgang til gode helsetjenester ved graviditet, fødsel, og som nybakte mødre. CARE ønsker å engasjere 10.000 menn for å få slutt på vold mot kvinner. 1 av 3 kvinner utsettes for fysisk og seksuell vold i løpet av livet.

TV-aksjonens tredje mål er at kvinner skal få si sin mening, bli hørt og delta i beslutninger som angår dem selv. De skal få opplæring i politisk lederskap, og i deltakelse og lederskap i arbeidsliv og lokalsamfunnet.

Dette får vi være med på i Drammen. Meld deg som bøssebærer på blimed.no eller stå klar med penger når bøssebærerne kommer søndag ettermiddag. Følg med på TV så får du se hva pengene går til.

Det er fantastisk at jeg med mitt bidrag er med på dugnaden som gir 400.000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Drammen er med og forandrer verden til et bedre sted å være for flere hundre tusen kvinner og deres familier.