Denne uken fremmet Høyre forslag i Stortinget «Om å skape mer innovasjon i kommunal omsorgssektor». Vi ber regjeringen legge til rette for at helsenæringen skal kunne bidra til å løse framtidens utfordringer i helse og omsorgstjenestene.

Helsepersonellkommisjonen roper et varsku om at det er en fare for at omsorgstjenester i kommunal sektor kan bryte sammen hvis vi ikke gjør endringer. Derfor er det viktig at kommuner som får den demografiske utfordringen i fanget, tar alle gode krefter i bruk. Offentlige, private og ideelle organisasjoner må samarbeide om å løse utfordringene.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende.

Denne uken er det Sandra Bruflot fra Høyresom har ordet. Neste uke skriver Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Vi må sikre kvalitet og hjelp til alle enten det er i hjemmene, på sykehjem eller i tilrettelagte boliger.

Helsepersonellkommisjonen sier i rapporten at vi ikke kan i bemanne oss ut av problemene. Det vil rett og slett ikke være nok folk.

Norge er i det desidert øverste sjiktet i Europa med hensyn til antall leger og sykepleiere per innbygger. Likevel oppleves mangel på helsepersonell, og sykefraværet er stort.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

Et av helsepersonellkommisjonens tiltak er digitalisering og teknologisk utvikling av helse- og omsorgstjenestene. For å lykkes i det trengs en velfungerende helsenæring.

Flere utredninger har påpekt at det må komme på plass en sterkere kultur for dialog og kontakt mellom næringsliv og helse- og omsorgssektoren. Gjennom bedre samhandling mellom offentlig og privat sektor vil vi kunne legge til rette for bedre innovasjon i behandling og omsorg.

Et eksempel er muligheten til å ta i bruk portable røntgenapparat og ultralyd i hjemmene og på sykehjem. Slik slipper pasienten å reise langt på undersøkelser.

Kommunen kjøper mange teknologiske tjenester også innen velferdsteknologi. Anbud må utformes slik at små og mellomstore bedrifter har mulighet til å delta. Anskaffelsesregelverket legger til rette for å fremme innovasjon, men det er mye som tyder på at handlingsrommet kan brukes mer. Vi må gi ansatte i kommuneadministrasjonen og ansatte i tjenestene mulighet for kompetanseutvikling på dette området. Kartlegging av digital kompetanse og hos eldre brukere er også helt nødvendig.

Vi ber regjeringen utforme en nasjonal handlingsplan om helsenæringen. Vi ønsker at Innovasjon Norge må få et tydelig oppdrag fra regjeringen om at de skal jobbe med næringsutvikling innen helseteknologi. Videre må regjeringen kartlegge potensial for samhandling med helsenæringen og universitetssektoren.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken her

Høyre forslå at regjeringen også legger til rette for å opprette testkommuner og startup labber innen velferdsteknologier.

Vi håper at det er tverrpolitisk enighet om forslagene våre som vi mener vil bidra til å endre kursen og styre helse- og omsorgstjenestene inn på et bærekraftig spor.

Nyheter publisert av Drammens Tidende: