På kun et par dager ble hverdagen for oss alle snudd på hodet. Til tross for en endret hverdag, viser denne krisen at samfunnet vi er så glade i består. Vi ser det når over 400 frivillige, på Facebook-grupper i drammensområdet, melder seg til å bidra, og når flere tusen klapper for helsevesenet.

Samtidig er det mange som går en usikker hverdag i møte. Inntektsgrunnlaget for mange er revet bort, mange føler seg ensomme, og barn som lever i vold får ikke det frirommet de har gjennom skole og andre aktiviteter.

Det er viktig at alle bidrar i dugnaden, og at vi står sammen.

Til tross for stengte skoler, barnehager og fritidstilbud står helsevesenet på, frivillige bidrar med bistand til de som trenger det, og beredskapen i kommunen fungerer.

Med glede ser vi politikerne i Drammen står sammen i denne krisen. Det er positivt at man nå evner å legge politisk spill og uenigheter til side.

På nasjonalt plan er det satt inn en rekke tiltak for å avhjelpe den økonomiske usikkerheten som mange går i møte.

Her i Drammen har skolene gjort en god jobb med å tilby hjemmeundervisning for elevene sine, kommunen har igangsatt nødvendige rutiner, og vi har mange hverdagshelter som bidrar i å gjøre andres hverdag lettere.

En av gruppene som fortjener skryt er helsevesenet. Det er unge og gamle, leger og sykepleiere, studenter, foreldre og godt voksne som nå jobber på spreng for å teste, behandle og møte pasienter som har symptomer på viruset.

For å hindre videre smittespredning er det viktig at vi fortsetter dugnaden med å følge helsemyndighetenes råd. Samtidig er det essensielt at helsevesenet får tilstrekkelig smittevernutstyr, slik at smitten ikke blir videreført fra helsefagarbeidere, leger og sykepleiere til deres familie og venner. Vi kan ikke risikere at de bringer smitten hjem til middag.

Skal vi lykkes med dugnaden er det viktig at yrkesgrupper som jobber med pasienter og mulig smittede har tilstrekkelig mulighet til å beskytte seg mot smitte.

I denne krisen er vi avhengig av et velfungerende helsevesen. Da må vi fra politisk og kommunalt hold kunne stille sikkerhet for at disse yrkesgruppene kan føle seg så trygge som mulig når de går på jobb. Dette må vi få på plass nå og dette er vi alle enige om.

Dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi».