Gå til sidens hovedinnhold

Vi lytter til de ansatte!

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal vi bygge ut velferdssamfunnet, må Norge satse på kommunene. Innbyggerne og de ansatte skal være trygge på at vi investerer i fellesskapet.

Den garantien får de av Arbeiderpartiet.

Men garantien de får av dagens regjering, er den dårligste veksten i frie inntekter siden 2005. I en tid hvor vi f.eks. må bygge ut eldreomsorgen, velger regjeringen å prioritere de aller, aller rikeste. Tallene er klare, de tusen rikeste i dette landet får 1,3 mill. kr i skattekutt hver. De 10 prosent rikeste får 40 prosent av personskattekuttene. Vi har en regjering som er opptatt av å bygge den økonomiske eliten, og ikke vanlige folk og fellesskapet.

Arbeiderpartiet ønsker sterke fellesskap og ønsker å satse på fellesskapet.

I Buskerud offentliggjorde Norsk Sykepleierforbund nylig tall som viser en enorm underdekning av sykepleiere i kommunene i vårt fylke.

Det hentes ikke inn sykepleiere, men det hentes inn ufaglært kompetanse når sykepleiere er i sykefravær eller i permisjon. 

Jeg har lyst til å takke Sykepleierforbundet for at de har gjort den kartleggingen, for det er viktig at kommunene tar det på alvor, og det er viktig at Stortinget tar det på alvor.

Denne undersøkelsen tok jeg opp i Stortinget. For sykepleierkompetanse handler om medisinsk oppfølging av brukerne og pasientene.

Når den kompetansen ikke er til stede, går det ut over kvaliteten i omsorgen.

Vi skal motivere flere til å utdanne seg til helse- og omsorgsyrkene, som vi er avhengige av fordi det blir flere eldre-eldre i dette landet. Da er de unge opptatt av å høre at man har et storting og kommuner som vil investere i dem. 

De skal være trygge på at det skal være sterke nok fagmiljøer ute i kommunene.

De ansatte skal ikke gå hjem med dårlig samvittighet. 

Arbeiderpartiet tar denne bekymringen på alvor. Vi styrker kommuneøkonomien betydelig sammenlignet med regjeringen, og for Buskerud alene vil det utgjøre 144 millioner kroner mer dersom vårt budsjett ble vedtatt.

Det betyr 192 flere sykepleiere som kommunene kunne ha prioritert til å gi god omsorg til de eldre, gi god omsorg til innbyggerne og sørge for at de nyutdannede vet at det er sterke fagmiljøer i kommunene – at de får de økonomiske musklene som man trenger for å gi gode tjenester til innbyggerne.

Kommentarer til denne saken