For først å gjøre en ting tindrende klart – jeg har selv tatt to doser vaksine mot covid-19 og anbefaler andre å gjøre det samme. Jeg er ingen vaksinemotstander. Tvert imot.

Likevel ønsker jeg å rope varsku når det gjelder deler av samfunnsdebatten der uvaksinerte får gjennomgå.

For det første: Hva er en «vaksinemotstander»?

Jeg vil definere det som en som prinsipielt er imot vaksiner. Slike oppfatninger er svært sjeldne – heldigvis. Jeg vil ikke definere en som er kritisk til en type vaksine, som ønsker en åpen debatt om bivirkninger eller som stiller seg kritisk til tvungen vaksinering eller vaksinepass, som «vaksinemotstander».

I Europa, og særlig i de nordiske landene, har vaksinering av befolkningen vært noe vi stiller frivillig opp til. Forståelsen av at vi må ta en vaksine ikke bare for å beskytte oss selv, men for fellesskapet, har dype røtter og stor oppslutning i Norge. Vi bør være glad vi har en slik konsensus i det norske samfunnet og bør hegne om dette.

Den lille prosenten som ikke stiller seg bak dette har til nå vært et mindre problem. Vi som stiller opp er så mange at vi til sammen danner nødvendig beskyttelse. Vi bør kunne være overbærende og rause med den lille delen av befolkningen som har et annet syn. De innebærer en minimal risiko for folkehelsen.

Slik er det også med covid-19.

Nürnberg-rettssaken etter andre verdenskrig lærte oss en viktig menneskerett. Din egen kropp er din egen eiendom. Ingen stat kan pålegge deg inngrep av noe slag. Ikke i form av forskning, endringer av kroppen din eller vaksinering. Statens inngrep på din kropp må skje med ditt samtykke.

At man har rett til å si nei er en grunnleggende rettighet du har som menneske. Vi kan mene det er uklokt å si nei, vi bør kritisere holdninger, men retten til å si nei kan man ikke frata folk.

Det er viktig at vi har tillit til Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet som er satt til å forvalte dette. Men det er også viktig at en slik tillit kombineres med en sunn åpen debatt om vaksiners bivirkninger og de demokratiske følgende enkelte tiltak har på vårt demokrati.

Vi trenger ikke stemple dem som løfter en slik debatt som «vaksinemotstandere». Det bringer oss ikke videre.

Den smittebølgen vi nå ser i Norge kommer ikke bare som et resultat av uvaksinerte, den drives også fram av vaksinerte. Det er i tråd med det vi har visst hele tiden. En vaksine gir ikke hundre prosent beskyttelse, og man kan fortsette å smitte andre selv med vaksine.

Derfor er det viktig at folk som er sårbare for luftveisinfeksjoner beskytter seg selv når vi nå går i inn i den delen av året med mye slike sykdommer, og at vi andre tar hensyn til disse menneskene gjennom hvordan vi agerer. Jeg mener vi må være forsiktige og rause med hverandre og bekjempe enhver form av «lynsjestemning». Vi bør ha en debatt bygget på fakta og ikke følelser.

Man trenger verken skremme, true, stemple eller fotfølge folk. Gjør man det er jeg redd flere setter seg på bakbeina, blir kritiske og oppslutningen rundt vaksineprogrammer blir lavere, ikke høyere. Det er det siste vi ønsker

Som innbygger i Drammen kommune oppfordrer jeg alle til å følge opp kommunens vaksineprogram. Lytte til FHI og Legemiddelverket, men slutt aldri å stille spørsmål i det offentlige ordskiftet.

LES OGSÅ: