Buskerud Innvandrerråd (BIR) tok oppfordringen fra smittevernoverlegen i Drammen og innkalte til et møte med ulike miljøer i drammensregionen for å drøfte hva som kan gjøres med smittespredningen.

Hva kan gjøres for å senke smittetallene blant minoritetene i Drammen?

Teams-møtet var en arena for å tenke høyt sammen om utfordringen statistikken viser. Det er umulig å jobbe med dette hvis vi ikke erkjenner at vi har et problem.

BIR ønsker at vi skal klare dette uten at minoritetene blir utsatt for segregering. Dette er vi alle sammen om.

Møte varte i to timer med 14 aktive møtedeltakere. Møtedeltakerne var ressurspersoner og ledere fra diverse trossamfunn, organisasjoner, frivillige, Drammen kommune og smittevernoverlege Einar Sagberg.

Det fins allerede mye informasjon på forskjellige språk Vi kom fram til at vi ønsker å spisse fokuset og informasjonene mot drammensregionen og se hva som kan gjøres for at retningslinjene blir overholdt i større grad.

Det ble blant annet snakket om å ha koronaambassadører innad i miljøene som skal formidle informasjon på grasrotnivå., og drive informasjonsformidling på andre måter.

BIR bidrar også med å koble kommunen sammen med nøkkelpersoner, noe vi også mener kan resultere i en bedre informasjonsformidling.

Buskerud Innvandrerråds neste møte skal være med trosledere fra Drammen. Organisasjoner og ressurspersoner som ønsker å være med på denne dugnaden kan ta kontakt med BIR.

BIR ønsker å bidra til et tryggere samfunn, her må alle ta ansvar.

Les også

Det er dessverre altfor mange i minoritetsmiljøene som ikke tester seg. Hva er årsaken?