Helt fra starten av pandemien har vi vært opptatt av at alle innbyggerne i Drammen skal få samme informasjon. Det vil si også drammensere som er født i et annet land eller har foreldre som er født i utlandet.

Denne gruppa er en veldig sammensatt gruppe og utgjør nesten 30 prosent av befolkninga i Drammen. I denne gruppa er veldig mange godt integrerte, særlig de som var barn da de kom hit eller er født i Norge. De deltar på mange samfunnsarenaer, har jobb, har nettverk, behersker det norske språket godt og er i stand til å følge med på informasjon fra helsemyndigheter og lokale anbefalinger.

Men det finnes en del personer i denne gruppa som ikke behersker norsk godt nok, ikke er i jobb eller utdanning eller har lite eller ingen nettverk rundt seg.

Det er disse vi er bekymra for og opptatt av. Det er disse vi mener Drammen kommune må finne måter å nå på.

For det er kommunen og helsemyndighetenes ansvar at alle innbyggere får riktig og viktig informasjon til enhver tid. Når vi ser på de nyeste smittetallene i Drammen har vi grunn til å tro at kommunen ikke har nådd fram til alle.

Det er flere forklaringer på at koronaviruset rammer mennesker med innvandrerbakgrunn hardest. Mange av dem befinner seg i yrker hvor de eksponeres mer for smitte, for eksempel serviceyrker. Andre lever under trangere boforhold og dermed også høyere risiko for smitteeksponering enn majoriteten.

Noen er også overrepresentert når det gjelder flere kroniske sykdommer, f.eks. diabetes blant norsk-pakistanere og norsk-indere. Videre peker Folkehelseinstituttet på utfordringer knytta til kommunikasjon og tilstrekkelig forståelse om de gjeldende smitteverntiltakene, dårligere tilgang til testing samt at smittesporing kan bli vanskeligere på grunn av språklige og kulturelle barrierer.

Noen kommer fra land hvor myndighetene ikke er en venn men en fiende. Derfor er tilliten til myndigheter generelt veldig lav eller fraværende. Som et eksempel fungerte informasjon fra en politimann i en video svært dårlig for norsk-somaliere. Men de tok grep med måten informasjon ble formidla på og kunne etter hvert vise til fantastiske resultater. Noen leser ikke aviser, følger ikke med på pressekonferanser eller har ikke tilgang til samme informasjonskanaler som resten av befolkninga.

Derfor må vi tenke annerledes og bruke personer i miljøer og kanaler som når frem med informasjon. Det er ikke meningen å henge ut noen som syndere, stigmatisere en gruppe eller peke ut noen skyldige. Ingen har skyld for å smittes.

Tanken er rette søkelyset mot et problem, snakke om det, for å kunne sette inn tiltak som treffer. Vi er i midt i en pandemi og det krever at alle deler av samfunnet blir med på dugnaden for å begrense smittespredning.