Nasim Rizvi ytret seg om de svært sørgelige hendelsene på Strømsø lørdag 10.04.21 i Drammens Tidende. Det samme gjorde vi i en annen avis. I etterkant har våre ytringer blitt flettet inn i en felles Facebook-tråd. Vi ønsker å løfte dette opp i et felles ordskifte her i DT.

Vi synes det er synd at Rizvi i sitt innlegg ikke brukte anledningen til å ta klar og tydelig avstand fra volden og hærverket på Strømsø. Terrortrussel under etterforskning, legevaktbesøk, vold mot person som ligger nede, ruteknusing og et regn av steiner er noe av det Drammen sitter igjen med etter lørdagens hendelser. Dette er de faktiske, fysiske skadene som kommunen vår er påført.

Et ord kan såre, men en stein kan drepe. Derfor var det skuffende at Rizvi kun fokuserte på ytringene, som en hel del personer valgte å bruke som unnskyldning for å ta valg om å utøve vold og hærverk, og ikke nevnte det sistnevnte med ett ord.

Vi har inntrykk av Rizvi, i hennes rolle som nestleder i Buskerud Innvandrerråd, som en svært konstruktiv medborger og samfunnsbygger, blant annet gjennom fellesutspillet om korona med Jon Helgheimog seinest mandag med –god og tydelig oppfordring til kommunens muslimer om å respektere smittevern under ramadan-høytiden.

Vi har derfor heller ingen grunn til å tro at Rizvi ikke tar avstand fra verken uforsvarlig smittevern, vold eller hærverk.

Men noen ganger er det veldig viktig å si ting høyt – selv om man selv kanskje mener det burde være implisitt.

Og da nærmer vi oss kjernen i vårt eget innlegg: Vi trenger at flest mulig ledere og forbilder i lokalsamfunnet tar på seg den ansvarlige rollen og sier tydelig fra hvor grensa går for ugrei oppførsel i kommunen vår. Vi trenger at noen flere må ta ansvar for «sine egne».

Definisjonen på «sine egne» kan være for eksempel: Folk fra ditt nabolag, hvis du har et tillitsverv i et lokalsamfunn hvor du vet det deltok mange motdemonstranter fra ungdommer, hvis du har en rolle som forbilde for unge mennesker, som er målgruppen som dominerte motdemonstrasjonen.

Eller en annen målgruppe som du vet at var til stede og som du kan ha en positiv oppdragerrolle ovenfor ved å sette ned foten i det offentlige ordskiftet, og si høyt: Det er ikke greit å bruke vold eller hærverk som svar på ytringer.

Et stygt ord rettferdiggjør ikke en skarp stein – uansett!

Rizvi spør i sitt innlegg om «Drammen kommune (har) gjort jobben sin ved å utsette så mange norske muslimske ungdommer, kvinner og menn for angrepet i ytringsfrihetens navn».

Vårt svar er: Ja! Vi skal tåle å bli krenket. Vi har rett til å si fra om at vi ikke liker å bli krenket. Men vi har ikke lov til å hindre andre med makt i å krenke oss.

Hvis noen som leser dette virkelig har mye i mot oss to, kan de starte organisasjonen SAAN – «Stans Anders-og-Herman-iseringen Av Norge»! – og avholde demonstrasjon mot oss på Strømsø Torg hver eneste dag så lenge de gidder, skrive metervis med latterliggjørende innlegg på Facebook, og til og med lage karikerende vitsetegninger av oss. Det er deres rett. Og selv om det er kjipt for oss, så må vi stå i denne krenkelsen.

Som med SIAN, vil trolig dette fremstå ganske patetisk og klovnete for de aller fleste – med mindre vi velger å gi fenomenet styrke ved å prøve å true og tvinge det til taushet.

Don’t feed the beast.

Ingen demonstrasjoner eller arrangementer i Drammen skal stanses fordi noen misliker det personene bak har å si. Dette er prinsipper som ligger til grunn for det moderne Norge og som vi antar at også Rizvi og de aller fleste andre ønsker at skal fortsette å være grunnsteinen i vårt lokalsamfunn og demokrati.

Innenfor den private sfære er religion en absolutt privatsak og ikke noe andre skal legge seg borti. I det offentlige rom er religionen derimot ytringer på lik linje med alle andre og har ingen særstilling. Det er derfor ikke mer straffbart, eller bør være større berøringsanst rundt, å si noe negativt om religiøse profeter enn å si noe negativt om Anders og Herman.

Vi håper Nasim Rizvi vil være med oss på å drive folkeopplysning rundt hvordan vi kan bli flinkere til å være uenige med hverandre på fredelige og konstruktive måter.

Det innebærer at vi må øve oss på å tåle å bli krenket – samtidig som vi i møte med destruktive og bevisst provoserende arrangementer kanskje bør samarbeide om koordinert ignorering, eller alternative arrangementer for dialog som trekker oppmerksomheten vekk, så fort det er forsvarlig å møtes på store arrangementer igjen.

Les også: