Den siste måneden har togtrafikken på pendlerrutene i drammensregionen vært rammet av stans på stans. Vi har sett nye problemer hver uke, med signalfeil, strøm- og snøproblemer. Det har blitt togkaos drammensregionen. Dette kan vi ikke leve med.

For alle oss som pendler må vi sikre trygghet i at man kommer seg på jobb til riktig tid. Du skal ikke måtte sjekke nyhetsvarselet hver morgen for å vite om toget ditt faktisk går den dagen eller ei.

Dette skaper stor uforutsigbarhet for alle oss som er avhengig av toget for å komme oss på jobb. Det er ikke alle som har muligheten til å ta seg en dag eller to på hjemmekontor når nyhetsvarselet om togstans tikker inn. En sykepleier eller lærer som jobber i Oslo kan ikke bare la vær å møte opp på jobb fordi toget ikke går eller komme tre timer for sent til vakt eller undervisning.

Les også:

Den siste måneden har det vært, ut fra det jeg vet, åtte feil på toglinjen som går fra drammensregionen og inn til Oslo. Så lenge vi har dette kaoset må vi sette inn pendlerbusser på togstrekningene som er rammet, slik at folk vet at det finnes et godt og raskt alternativ dersom toget ikke går.

En buss som kjører samme rute som togene og stopper på togstasjonene ville gitt folk den forutsigbarheten de trenger i hverdagen.

Dette er den kortsiktige løsningen. På lang sikt må togene være mulig å stole på igjen. Da trenger vi at samferdselsministeren, Bane Nor og fylkesråden setter seg sammen og finner en løsning.

Les også:

Da må Bane Nor finne ut av hva som trengs for å varig løse problemene, samferdselsministeren må samtidig legge penger på bordet og fylkesråden må sørge for pendlerbuss så lenge togproblemene varer.

Folk i drammensregionen er helt avhengige av tog i sin hverdag, og vi er helt avhengig av at folk velger kollektivt om vi skal nå klimamålene våre. Da må vi rydde opp i togkaoset og gi folk trygghet i at de kommer seg på jobb i tide.