Gå til sidens hovedinnhold

Vi må skape en bred og ekstraordinær klimadugnad, ellers kommer vi neppe i mål

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra og med 1. januar ble den nye fylkeskommunen Viken en realitet, og favner nå både det gamle Østfold, Akershus og Buskerud, pluss enkeltkommuner som Svelvik, Lunner og Jevnaker. Vi er Norges mest folkerike fylke, og rommer både urbane og landlige strøk og verdifull natur. Vikens tyngde gjør at vi har betydelig påvirkning på den generelle retningen det norske samfunnet tar. Det forplikter.

Som fylkesråd for planlegging er jeg opptatt av hvordan fylkeskommunen, sammen med kommunene, staten, næringsliv, frivillighet og andre innbyggere kan skape et best mulig samfunn i vår region. Da er det viktig å ha et generasjonsperspektiv. Vi skal ikke bare skape best mulige liv for oss som er aktive nå, men også for barn og barnebarn. Sentralt for å sikre at de får samme velferd, trygghet og valgmuligheter som oss er å bidra til at vi unngår de mest dramatiske scenarioene når det gjelder klimaendringer.

Les også

Fylket frister med støtte til digert veiprosjekt, men møter stor skepsis: – Voldsomme greier

Fylkesrådet har som mål at Viken skal bli et nullutslippssamfunn, og at klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. FNs bærekraftsmål og planetens tålegrenser skal være premiss for samfunnsutviklingen.

Uten at vi skaper en bred og ekstraordinær klimadugnad, hvor mange ulike aktører bidrar med det de kan, kommer vi neppe i mål. Nå snakker flere klimaforskere om at vi kan være på vei mot 3–4 graders global temperaturheving. Det vil i så fall føre til dramatiske konsekvenser også i vår region, noe vi har sterk egeninteresse av å avverge.

Les også

NRKs Buskerud-sendinger flyttes til Fredrikstad

Om verdenssamfunnet skal klare denne utfordringen, må alle land bidra. Men om Norge skal lykkes, så skjer det nettopp ved at fylkeskommuner og andre aktører sammen tar utfordringen.

FNs bærekraftsmål favner likevel langt videre enn klima og miljø. Det gjør at vi bedre kan arbeide med sammenhengen mellom ulike samfunnsmål, men også at vi bidrar til verdenssamfunnet strekker seg litt lenger enn de ellers kanskje ville gjort. Viken har dessuten etablert samarbeid rundt bærekraftsmålene med en rekke regioner andre steder i Europa og verden, blant annet gjennom et OECD-initiativ.

Klimautfordringene handler ikke bare om å bidra til å hindre eskalerende klimaendringer, selv om dette selvfølgelig er sentralt. Like viktig er det å skape mer robuste lokalsamfunn i møte med de endringene som er på vei. Vi må dermed sørge for ulike former for klimatilpasning, men også styrke landbruk, selvforsyningsgrad og matsikkerhet.

Landbruket er en nøkkelnæring i Viken, og foruten den åpenbare verdien når det gjelder å sikre trygg matforsyning, er det også arbeidsplass for tusener av mennesker og en nøkkelnæring også for å opprettholde levende distrikter. Fylkesrådet er uansett også opptatt av livskvalitet og god folkehelse, og mener begge deler bør stå som sentrale målsettinger.

Les også

Skinnes eneste fylkesråd fra Buskerud: – Alle er redd for å bli utkant

I tettbygde strøk og knutepunkt, hvor det også fremover vil bli befolkningsvekst og tettere bebyggelse, er det viktig å huske på at vi må ta vare på grønne lunger, og gjerne bygge mer med tre og med grønt på taket. Det er ikke bare bra for miljøet, men også for folks trivsel.

Nå går fylkeskommunen i gang med det som kalles en regional planprosess, men som egentlig handler om å invitere bredt til at alle kommuner, organisasjoner og andre relevante aktører kan komme med innspill til hvilke planer og tiltak som trengs for å skape et bærekraftig og godt Viken-samfunn fremover.

Ulike deler av fylket har ulike muligheter og utfordringer, så de politiske grepene må tilpasses den enkelte kommune. Det finnes ulike meninger om regionreformen. Nå vil uansett vårt hovedfokus være å bruke de mulighetene vi har til å bygge en region som skal være best mulig nå og for fremtiden.

Vil skrote Viken

Kommentarer til denne saken