«Nå røyner det på», sa Kongen i sin tale til folket før påske. Det kan vi alle slutte oss til. Koronarestriksjoner rammer oss, om en forskjellig, så er vi alle preget av restriksjoner. Enten det er redusert aktivitet i skole, barnehager, ikke mulighet for fritidsaktiviteter, stengte butikker, restauranter og kinoer. Vi gleder oss til å samles, dra på besøk og slutte med munnbind, og slippe å vente på neste smitterapport fra vårt nærmiljø. Det er heldigvis lys i tunnelen.

Vår statsminister kom ikke med noen eksakt dato for gjenåpning av samfunnet, men planen for de ulike stegene er klar. De ulike stadiene er avhengig av vaksine og utbredelse av smitten.

For Høyre er den beste veien ut av krisen å få folk tilbake i arbeid. Det er folk i jobb som skaper de verdiene vi nyter godt av. Det er folk i arbeid og et levedyktig næringsliv som skaper grunnlaget for velferdsstaten.

Det er over en million arbeidstakere i små og mellomstore bedrifter i Norge, og det er viktig for de at vi vil legge til rette for en politikk som sikrer tilgang til kapital og kompetanse. Staten må sørge for gode rammebetingelser og bidra der vi som nasjon har spesielle fortrinn.

Vi må ha lønnsomme jobber og sikre norsk eierskap i bedrifter. Derfor vil vi fjerne eiendomsskatten på arbeidende kapital, som kun betales av norske eiere. Vi vil fortsette å øke bunnfradraget slik at flere arbeidstakere og pensjonister slipper å betale formuesskatt.

Når det skapes nye bedrifter må det tas hensyn til miljø og målet om redusert klimautslipp. Dette krever nytenkning og omstilling, og ikke minst at vi har en konkurransedyktig beskatning med sammenlignbare land. Vi er gode til å gjøre business ut av gjenbruk, det må vi fortsette med. Flere må starte egen bedrift. Vi vil gjøre det gunstig skattemessig å kjøpe aksjer i egen bedrift og legge til rette for at bedrifter kan flagge deler eller hele virksomheten hjem til Norge.

Høyre vil ha en gründerpolitikk som åpner for nye forretningsmodeller. Vi ønsker mer offentlig – privat samarbeid og å gjøre det enklere å være gründer. Det offentlige må utføre anbudskonkurranser slik at det blir lettere for små bedrifter å delta.

Koronakrisen har ført til et digitalt løfte i Norge. Det er ikke bare næringsliv og det offentlig som møtes på teams, det er alt fra korøvelser til digitale kurs i matlaging. Det er digital streaming i begravelser og på Den Norske Opera. Det er klikk og hent i butikker som må stenges ned, vi innarbeider nye vaner. Næringslivet har en innovasjonskraft som aldri før. Digitalisering og teknologisk utvikling skaper store muligheter. Vi må bli best på å etablere og tiltrekke oss datasentre, vi har ren kraft og god infrastruktur, og vi må ha ambisjon om å bli verdensledende i å bygge ut 5G-nettet.

Koronaepidemien setter vår økonomi under press. Ettervirkningen vil prege oss lenge etter at vi smittemessig er ut av tunnelen. Vi vet at med Arbeiderpartiet og deres regjeringskamerater blir det mer skatt særlig til næringslivet. Det taper vi alle på, og det er ikke veien ut av en krise. Det gjør at Norge vil ligge bakpå i å etablere nye bedrifter. Vi må skape og ikke skatte for å beholde velferdsstaten.