Et likestilt arbeidsliv er avhengig av at vi sier ja til heltid. Ja til heltid for alle arbeidstakere, også innen helse. Hvis du søker jobb i industrien eller som håndverker er det ingen som spør hva slags stillingsbrøk du kunne tenke deg. Men søker du jobb på sykehus eller sykehjem er det stor mulighet for at stillingen du søker på i utgangspunktet har en eller annen rar brøk som for eksempel 63,5 prosent. Det er noe merkelig med en bransje hvor noe av det første du blir spurt om på intervju er hvor stor stillingsbrøk du kunne tenke deg.

Når Morten Wold fra Frp i sitt innlegg fra Buskerudbenken i Drammens Tidende skriver «nei til ufrivillig heltid« i sin kronikk i Drammens Tidende starter han i feil ende av problemet. De aller fleste unge nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleiere ønsker seg en hel fast stilling.

Kathy Lie

  • Navn: Kathy Lie (SV).
  • Født: 1964.
  • Bosted: Lier.
  • Yrke: Stortingsrepresentant 2021-
  • Annet: Familie- og kulturkomiteen og Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Vi får ikke økt rekruttering til sykepleier eller helsefagarbeideryrket ved å tilby nyutdannet helsepersonell deltidsstillinger. Vi løser heller ikke problemet med mangel på disse. Tvert imot lærer vi en hel ny generasjon helsepersonell at deltid er hovedregelen og heltid er unntaket, hvis du er heldig.

Tilbake står et fragmentert helsevesen med mye ubenyttet arbeidskraft, mangel på kontinuitet og utfordringer med å holde personalet faglig oppdatert. Vi står også igjen med mange arbeidstakere som likevel jobber 100 prosent og vel så det, ved å ta ekstravakter på kort varsel og på ugunstige tider av døgnet.

Vi er nødt til å spørre oss hvorfor noen i dag velger å jobbe deltid. Svaret jeg ofte har fått i min tid som tillitsvalgt på Drammen sykehus, er at arbeidet er så tungt og turnusen er så krevende at de ansatte ikke orker å gjøre noe på fritiden, og at de ofte har dårlig samvittighet overfor familie og barn. Noen ganger går det rett og slett ikke å kombinere familiens logistikk med turnusarbeidet.

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land er det fortsatt kvinner som tar den største omsorgsbyrden både for barna og syke gamle foreldre.. Derfor er det åpent for at man midlertidig kan redusere stillingsstørrelsen sin når man har særlig utfordrende omsorgsoppgaver. Det er ikke det samme som at vi som samfunn tillater at det fortsatt ansettes en hel generasjon deltidsarbeidere.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Sandra Bruflot fra Høyre.

Neste uke er det Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet som har ordet.

Det har vært jobbet i mange år med ulike prosjekter for å oppnå heltid i helsevesenet, uten særlig resultat. Svaret fra KS og Spekter er alltid at vi ikke kan øke bemanningen, og at for å få en hel stilling må sykepleiere og helsefagarbeidere jobbe mer helg. Sykehus og sykehjem driver i dag med en svært marginal bemanning. De ansatte blir hele tiden pålagt diverse opplegg for å jobbe smartere og mer effektivt. Dere skal ikke løpe på jobb sies det, men det blir ofte resultatet.

Noen steder har man gjort forsøk med økt grunnbemanning og flere heltidsstillinger. Det har ført til mer trivsel, mer tilstedeværelse og mindre behov for å leie inn vikarer. Ansatte som har fått muligheten til å være med på disse forsøkene rapporterer om en hverdag hvor det går fint å jobbe heltid. Hvor de føler seg trygge på jobb og hvor det er rom for å holde seg faglig oppdatert. Lederes tilbakemelding er at dette faktisk lønner seg både i kvalitet og i kroner og øre.

Trygge kompetente sykepleiere i hele, faste jobber er nødvendig for å kunne ta imot studenter i praksis både i sykehus og ikke minst i kommunene. Skal vi øke antall studieplasser og få nye gode klinikere i helsetjenestene våre, må heltid og økt bemanning være målet. Det står ikke i konflikt med sykepleiernes lønnskrav eller diskusjonen om oppgavedeling. Tvert imot så er alle verktøy i verktøykassa nødvendig for å opprettholde et solid offentlig helsetilbud i Norge.

Dette handler om et trygt og helsefremmende arbeidsliv. Det handler om et likestilt arbeidsliv, og om likestilling generelt. Men det handler først og fremst om de som helsetjenestene er til for – pasientene. I sykehus og sykehjemsavdelinger hvor flertallet av de ansatte jobber heltid opplever pasienter og pårørende bedre oppfølging og kontinuitet.

Deltid og midlertidig ansettelse må være unntaket. Heltid og bærekraftig bemanning skal være hovedregelen. Det er både likestilling og god pasientbehandling i praksis.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Sosialistenes systemtankegang vinner. Pasientene taper

Les også

«Avskilting» av erfarne lærere – en dårlig idé

Les også

Derfor bør vi bry oss om domstolsreformen

Les også

Brukere av Nav må få en tryggere hverdag med tettere oppfølging