Saken om avvikling av Gulskogen bo- og servicesenter og Fredholt bo- og servicesenter var nylig oppe til behandling under den mystiske overskriften «Balanse 2022». Ap, H og MDG stemte for forslaget om avvikling, mens Frp, Sp, V og SV anka saken til kommunestyret 24. mai for å kjøpe oss litt tid slik at vi får litt mer oversikt over økonomien.

Men en uthaling av vedtaket om avvikling er ikke bra. Derfor tok SV i møtet til orde for å avvise hele saken.

Vi skal tenke på ansvarlig økonomistyring. Vi skal ta upopulære beslutninger når det behøves, som i saken om Åskollen ungdomsskole. Eller som i barnehagesaken.

Men denne saken er så annerledes enn andre kuttforslag vi har blitt forelagt.

Her snakker vi om personer med demens. Jeg har fått mange telefoner fra pårørende og ansatte de siste dagene. De beskriver hvor helsefarlig det kan være å flytte på demente.

Demonstrerte mot nedleggelse: – Det er galskap

Personer med demens er helt avhengige av kjente omgivelser for å kunne fungere i hverdagen. Noen demente kjenner ikke en gang igjen eget hjem når de tas med på besøk ut fra sykehjemmet. Ved en avvikling av disse sykehjemmene vil de måtte flyttes til andre sykehjem.

At slike personer skal flyttes på «en skånsom måte», slik Høyre uttrykte det i møtet, kan høres tilforlatelig ut. Men dersom konsekvensen er dårligere livskvalitet, angst og i verste fall forkorta liv, hvordan vil man kunne måle «skånsom flytting» i ettertid?

Det var derfor svært provoserende å lytte til Høyres argument om at «det vil smerte litt i begynnelsen, men bli bra på sikt», samtidig som de «har respekt for de berørte». Hvordan er det mulig? Hvor respektfullt er det å si at eventuelt dårligere livskvalitet, angst og i verste fall forkorta liv er det samme som at «det vil smerte litt i begynnelsen»?

Ap går for nedleggelse: – Eneste løsning for å få overskridelsene under kontroll

I saksframlegget er ordet «effektiv» nevnt seks ganger, «robust» to ganger, «økonomi» fjorten ganger, men «menneske» null ganger og «relasjon» null ganger. Det primære argumentet er dermed hele veien økonomi. Saksframleggene preger hvordan vi tenker og snakker.

Selv om saken er anka til kommunestyret, blir nok konklusjonen den samme Disse to sykehjemmene avvikles av flertallet.

SV synes det er beklagelig og skammelig at det menneskelige og relasjonelle i saken er helt fraværende. Vi mener demente ikke skal eller bør flyttes på, uansett økonomisk situasjon. Da får vi heller utfase sykehjemmene og ikke ta imot noen nye. Så får vi sørge for å få mer inntekter, for eksempel eiendomsskatt, bruke mindre penger, for eksempel mindre frikjøp og lavere godtgjørelser for politikerne, salte ned mindre penger i sparebøssa og eventuelt nedskalere driften av andre enheter.

Det som gjør denne saken spesiell, er flytting av demente mennesker. Det burde vi som kommune ikke tillate. Det burde vi finne alternative løsninger på.

LES OGSÅ: