Vi ønsker alle en butikk på Steinberg, men ikke hvor som helst

Av
DEL

MeningerStine Bente Søsveen i Steinberg Handelseiendom AS mener i en kronikk 18. februar at butikken bør ligge i et våtmarksområde og argumenterer for at vi da kan gå eller sykle til butikken. Dette er et typisk grønnvaskingsargument, hvor utbyggere ikke tar inn over seg hvilke utfordringer vi står ovenfor.

Våtmarksområder er viktig for mange arter, og mange av artene er avhengig av hverandre, og av oss. Fuglene kan ikke leve uten å spise insekter, og sommerfuglene kan ikke leve uten plantene å formere seg på. Slik er økosystemet. Vi kan ikke leve uten det. Jeg er ikke mot en butikk på Steinberg, men det må da være en bedre plassering?

Ved å bygge ut grøntområder, grønne lunger i byer, små våtmarksområder, markagrenser, hundremetersskoger, så er vi alle med på å undergrave andre arters eksistens. Og da kan vi ikke rope om hjelp når artene forsvinner. Det er en bit-for-bit nedbygging som starter lokalt og som ender nasjonalt, om ikke globalt. Slik utbygging skjer hver dag, hvert år, i hver kommune. Bit for bit. Stykke for stykke.

Søsveen skriver at målet er å kunne gå eller sykle til butikken. Da vil det være mer formålsmessig å legge butikken midt i Steinberg sentrum, hvor alle fra både øst og vest har like stor distanse. Søsveen mener videre at en matbutikk trenger 5 dekar tomt for å være drivverdig. Tomten de ønsker å bygge på ser for meg ut å være på rundt 1,4 dekar.

Søsveen hevder at det er vanskelig å finne en annen tomt, men hva med Steinberg stasjon? Der har det ligget en butikk fra før, den ligger midt i sentrum av Steinberg og er på ca. 2,3 dekar. Den burde jo da kvalifisere til en butikk som krever cirka 1,3 dekar i bygningsmasse. Tomten er allerede «brukt» og vil ikke gå utover noen kvaliteter.

Hvis Søsveen mener at «en dagligvare bør ligge ved atkomsten til lokalsamfunnet» tror nok jeg dette dreier seg om inntjening. Det er forståelig, men det kan ikke gå på bekostning av naturmangfold og tap av våtmarker. Og man trenger vel ikke mange parkeringsplasser hvis intensjonen er at alle skal sykle eller gå?

Søsveen argumenterer videre med at lokalbefolkningen må kjøre bil til omkringliggende butikker, men argumenterer samtidig med at «dagligvare bør ligge ved atkomsten til lokalsamfunnet». Etter flere år har de sondert med at dette gir størst inntjening. Samtidig med at alle bør sykle eller gå (?).

Når Søsveen sier at tiltaket ble positivt behandlet av politikere i Nedre Eiker, stemmer det ikke at det var enstemmig vedtatt, MDG Nedre Eiker stemte mot. Flere politikere bør ta til seg at endringer skjer, både i natur og miljø, og bør derfor lytte til fagfolk og ta hensyn til naturmangfold i arealplanleggingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags