Gå til sidens hovedinnhold

Vi oppfordrer Islamsk Kultursenter til å åpne dørene

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært en del oppslag om Islamsk Kultursenters etterskoletilbud, også kalt «koranskole», de siste ukene. I tillegg til å være kommunestyrepolitikere jobber vi henholdsvis som barnehage- og lærerutdannere. Vi har vår faglige ekspertise i språkopplæring. Både som politikere og fagpersoner mener vi det er sunt med debatter slik som den vi har nå, samtidig som vi så klart mener at debatten burde være mest mulig kunnskapsbasert.

Uansett partitilhørighet mener vi åpenhet og tillit er grunnverdier vi bør jobbe for. Derfor er vi helt enige med politisk redaktør i Drammens Tidende om at jo mer åpenhet, jo bedre.

Vi skal være de første til å kreve åpenhet fra tros- og livssynssamfunn. Så lenge man ikke har noe å skjule, vil man åpne dørene for kommunepolitikere og journalister. Vi oppfordrer herved Islamsk Kultursenter til å gjøre det, for det har kommet noen motstridende uttalelser fra Drammens Tidende og styreleder i senteret. For å unngå videre spekulasjoner, er det fint at politikere på tvers av partier og journalister blir invitert inn i kjernevirksomheten.

I debatten som har vært, har det kommet noen uttalelser om opplæringsloven, språklæring og språkbruk som vi mener vi burde rydde opp i for å kunne ha en så kunnskapsbasert samtale som mulig i den videre prosessen.

Opplæringsloven gjelder offentlig skoletilbud, ikke etterskoletilbud i privat regi. Å henvise til opplæringsloven for å argumentere mot kjønnsinndeling, faller derfor på sin egen urimelighet. Vi kan anbefale kjønnsblanding, men trossamfunn er i sin fulle rett til å gjøre som de vil på fritida, når ikke tilbudet er i kommunal eller fylkeskommunal regi. Selv om man skulle være uenig i en trospraksis, vil en slik praksis, så lenge den ikke begrenser barn og unges frihet gjennom sterk negativ sosial kontroll og er i tråd med foreldres og barn/unges samtykke, være innenfor religions- og forsamlingsfrihet.

Les også

Guttene fra «koranskolen»: – Jeg må le – vi fremstilles jo omtrent som Handmaids tale

Barn og unges språkbruk i fritida har verken vi som politikere, lærere i skolen, journalister i avisredaksjoner eller andre noe som helst med. Heldigvis, vil vi si som fagpersoner og politikere, fordi språk handler om kommunikasjon og identitet. Alle bør oppmuntres til å bruke hele sin språkkompetanse, til å kommunisere, til å uttrykke identitet, og til å lære.

Forskning de siste 40 årene er entydig på at suksess i språkopplæring er nettopp å dra veksler på språkkompetansen man besitter. I skolesammenheng vil det si å benytte seg av elevenes hjemme- og fritidsspråk til å lære norsk og andre språk. Den nye overordnede delen for læreplanene vektlegger dette. Det samme gjør de tverrfaglige temaene som skal gjennomsyre all opplæring fra og med høsten 2020 i forbindelse med innføring av ny læreplan: demokrati og medborgerskap, og livsmestring.

Les også

Rektor beklager kritikk av muslimsk SFO

Avslutningsvis vil vi presisere at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at fritida til barn og unge fører til mer segregering. Skal vi lykkes med å skape et inkluderende samfunn, tror vi det er avgjørende at mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger møtes på mange ulike arenaer. Derfor blir det viktig å gjøre fritidsaktiviteter for barn og unge tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi, funksjonsnivå og bosted.

Samtidig må vi lage trygge møteplasser for ungdom i nærmiljøet som har et tilbud til dem som ikke driver organiserte aktiviteter. Skolen er den viktigste inkluderingsarenaen og politikere kan tilrettelegge for viktige nøkkelpersoner der. Derfor har Drammen SV programfesta å øke antallet minoritetsrådgivere i den nye kommunen vår.

Les også

Helgheim og Frp krever kartlegging av muslimske SFO-er

Les også

Ap-politikere fullstendig splittet om koranskole

Les også

Gharahkhani mener regjeringen svikter: – Når alt kommer til alt, så fortsetter koranskolene på samme måte i 20 år til

Kommentarer til denne saken