I en kronikk i Drammens Tidende skriver Øyvind Solum (MDG) nylig om Viken fylkeskommunes vedtatte eiendomsstrategi. Han mener blant annet at enøktiltak, solcelleanlegg og annen solvarme bør rulles ut så snart som mulig, og at vi ikke kan planlegge for at det bare kommer godværsdager framover.

Jeg er helt enig med fylkestingsrepresentant Solum i at vi må skape et mer bærekraftig samfunn, og at vi trenger strenge klima- og miljøkrav i bygg. Derfor er det gledelig at vi faktisk også gjør mye på dette området i Viken.

Nye videregående skoler, tannklinikker og andre formålsbygg som Viken fylkeskommune har ansvar for, skal bygges etter strenge klima- og miljøkrav, slik at avtrykket på natur, klima og miljø blir så lite som mulig.

Når det gjelder nye byggeprosjekter er det innstilt på å etablere solenergianlegg i alle nye byggprosjekter som er lagt fram for fylkestinget etter at strategiene, som Solum omtaler, har blitt vedtatt. I 2021 og 2022 er det det også ferdigstilt nybygg med solceller på Ås, Eikeli og Bleiker videregående skoler.

Når det gjelder våre eksisterende bygg, ferdigstilte vi i 2021 et større solcelleanlegg på Mailand videregående skole, som vil produsere 250.000 kWh strøm hvert år, og enda ett er under planlegging.

Når det gjelder andre enøktiltak, hadde vi i 2021 fokus på varmepumpeanlegg. Vi gjennomførte, og har satt i bestilling, totalt fire anlegg som samlet vil redusere oppvarmingsbehovet med cirka 550.000 kWh per år.

I 2022 vil fokus være på enøktiltak i forbindelse med vedlikehold, der etterisolering og oppgradering til energieffektivt utstyr foreløpig er anslått å gi oss en besparelse på cirka 300.000 kWh per år.

I tillegg planlegger vi å bygge ut energiforsyning fra elektrisk til klimavennlig fjernvarme, som vil gi en reduksjon av klimagassutslippene på cirka 40-50 tonn CO2-ekvivalenter per. år.

Så mye blir gjort, og mye kommer til å bli gjort, for å redusere avtrykket på klima og miljø i bygg i årene som kommer. Fylkesrådet har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med Solum og hans parti om dette, og ser fram til det også i fortsettelsen.

Vi planlegger derfor ikke bare for godværsdager. Men jobber hver dag for at vi skal nå klimamålene våre.