Det er alltid opprørende å lese om pårørendes opplevelser med demenssyke. Jeg har også opplevd strie utfordringer med mor på avlastningsplasser, og tviler ikke på at dette er deres virkelighet. Det er derfor veldig bra at pårørende sier fra.

Det stemmer imidlertid ikke at vi politikere har valgt «ikke å lytte til befolkningen». Det er direkte feil. Vi bryr oss.

I kommunestyremøtet påpekte jeg at pårørende sliter seg ut og blir syke, og viktigheten av at dette må tas på alvor og gjøres noe med, snarest. Vi vet hvor lang tid det tar å bygge flere plasser. Som fast medlem av Eldrerådet har jeg ved hver tenkelig anledning spurt om status på en demensplan, påpekt at omsorgsleiligheter ikke er for alle, og terpet på mangel på sykehjemsplasser.

Les også:

Les også

Demenssyke i Drammen får for dårlig pleie og omsorg

Da utsettelsen av å bygge nytt sykehjem ble vedtatt, mot MDGs stemmer, var det et stort tilbakeslag. Et enstemmig Eldreråd vedtok derfor mitt forslag om et tillegg i planverket at mulighetsstudien/prosjekteringen av nytt sykehjem må forseres.

Vi må ha flere sykehjemsplasser, men vi skal selvfølgelig også ha gode og nok avlastningsplasser. På møtet i Eldrerådet 26. januar har jeg bedt om en orientering om Drammen kommunes pårørendestrategi. Samtidig ønskes også en orientering om belegg på avlastningsplasser og kriterier for å få plass.

Vår erfaring er at administrasjonen og ansatte daglig kjenner daglig på hvor krevende det er å jobbe med helse og omsorg, enten det er på institusjon eller i hjemmetjenesten. Både de og vi politikere jobber iherdig for å kunne bedre situasjonen, for alle. Kanskje bør alle politikere ta en helgevakt og oppleve arbeidssituasjonen i hjemmetjenesten og på en institusjon?

Les også:

Les også

Vi trenger ikke å si «hva var det vi sa», men vi gjør det likevel

Vi har dessverre ikke økonomi til å opprettholde drift av små sykehjem. Til det er driftskostnadene for store, uansett hvor gode de sykehjemmene er. Det går på bekostning av mange.

  • Taperne er ikke de som har fast plass.
  • Taperne er ikke de som har opplevd endring i bosituasjonen, selv om det kan være særdeles traumatisk i seg selv.

Taperne er alle som ikke får sårt tiltrengte avlastningsplasser, de som opplever utrygge avlastningsplasser og alle som vi nå ikke har faste plasser til og deres pårørende.

Å få ansatt flere sykepleiere er i dagens situasjon også veldig vanskelig. Det gjelder hele landet. Her har Drammen tatt grep. Vi har veldig mange flinke ansatte i helse- og omsorgssektoren. Uansett, oppstart bygging av flere sykehjemsplasser må tilbake på planen, snarest.

Andre saker fra Drammens Tidende: