I dag er en helt spesiell dag for svært mange førsteklassinger. Det er starten på noe helt nytt, noe magisk, og kanskje litt skummelt.

Min første skoledag var høsten 1979, og jeg husker den dag i dag den sitrende følelsen og all spenningen. Senere skulle jeg oppleve den første skoledagen på en annen måte, som lærer og skoleleder. Spenningen var der da også. Første skoledag er en fantastisk dag med mye høytid, glede og spenning!

Det aller beste er stjernene i øynene, de forventningsfulle blikkene, til alle elevene. Hvor godt det var å holde mamma eller pappa trygt i hånda!

Fra den magiske dagen var det skoleledernes ansvar å møte den spenningen, forventningen og usikkerheten med trygghet, opplevelsen av å bli sett og være en del av et mangfold, samtidig som alle ble sikret livslang læring i et trygt fellesskap som inkluderer alle.

Jeg er stolt av og glad for at vi i Norge har gratisprinsippet i skolen. Det betyr også at det skal sikre at alle har rett på plass, og får være en del av fellesskapet på like vilkår. Men samfunnet har over tiden endret seg, og behovet for SFO-plass og ikke minst muligheten til en barnehageplass er nesten like naturlig som en skoleplass, selv om det ikke er lovpålagt.

Derfor må vi som kommune sørge for at det er barnehage og SFO-plass for alle som har behov, også de som flytter til vår kommune. Vi har også ansvar for å sørge for at de plassene er trygge og ivaretar alle barn på den aller beste måten.

Jeg har alltid sagt at de som jobber med barn hver dag, låner alle foreldres kjæreste gull. Det er et stort ansvar, men også en stor ære som jeg vet de ansatte kjenner på. For å styrke den tryggheten, er det viktig at vi som kommune sikrer best mulig fagkompetanse, og gir de ansatte gode arbeidsvilkår. Derfor er jeg glad for at vi har sørget for å beholde de tre sosialfaglige stillingene for barneskolene, selv om det ikke er lovpålagt. Men jeg er enda mer glad for at vi ser på muligheten for å utvide dette med enda flere stillinger.

En utfordring for mange barnefamilier er at selv om utgiftene fra familie til familie kan være ganske lik, er inntektene svært forskjellige. Derfor har det politiske flertallet i Drammen sørget for gode moderasjonsordninger, utover det som har kommet fra sentralt, slik at flest mulig kan delta i fellesskapet. Med det sørger vi for at vi unngår at barn står utenfor gjerdet og ser inn. Vi sikrer at lavinntektsfamiliene også blir en del av fellesskapet.

Dette har vært viktig i Drammen, og det er med glede at vi nå ser at regjeringen følger dette opp. Alle førsteklassinger over hele landet får nå mulighet til å delta i SFO, helt uavhengig av foreldrenes lommebok. Det betyr at foreldre og foresatte til en førsteklassing vil spare 20.000 kroner i året.

I tillegg settes maksprisen i barnehagen ned for første gang på åtte år, fra 3.315 til 3.050 kroner i måneden. Pris skal ikke være hindringen for at barn ikke kan delta i fellesskapet, og at foreldre skal være trygge på at deres aller kjæreste blir godt ivaretatt når de selv er på jobb eller studie.

Til alle dere foresatte og foreldre, vi skal ta vare på det kjæreste dere har hver eneste dag som det er vårt eget gull. Til alle dere førsteklassinger, og ikke minst alle barn i våre skoler og barnehager, vi skal møte deres usikkerhet, engstelse og nysgjerrighet med trygghet og mulighet for læring. Vi har et stort felles mål om at stjernene i øynene første skoledag skal skinne gjennom hele deres skoleløp.

Velkommen til første skoledag!