Vi som bor i Drammen bør snart se en forbedring av trafikksituasjonen på E18

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er svært positivt at Regjeringen bevilger penger til ny E18 vestover mellom Lysaker og Ramstadsletta. Samferdselsministeren uttaler at ingenting kan lenger stanse dette E18-prosjektet. Det provoserer det rød/grønne flertallet både i Oslo og i Viken. De har lite sans for dette veiprosjektet og kaller det maktmisbruk fra Statens side. Selv med nullvekst i personbiltrafikken vil tungtrafikken gradvis spise mer kapasitet på E18.

Det er et stort behov for å gjøre noe med dagens E18. Det er to hovedgrunner til det. Kapasiteten er allerede for dårlig og trafikkvekst av tyngre kjøretøy vil forverre situasjonen. Det vet ikke minst vi i Drammen.

Følg DT Meninger på Facebook.

Det er også slik at dagens trase er til hinder for en nødvendig videreutvikling av Bærum og Asker kommuner. Spesielt sentrumsområdene i Sandvika og Asker lider av det og E18 investering vil være kjærkomment bidrag til byutviklingen. Bevilgningen til parsellen Lysaker/Ramstadsletta er en god start for en videre E18-utbygging.

Stortingets mål er nullvekst i personbiltrafikken. Det forventes at antallet nyttetransporter vil fortsette å øke mot 2030. Majoriteten av tungtrafikken foregår innenfor ordinær arbeidstid, slik det også er for trafikken med person- og varebiler. Med samme tungtrafikkutvikling som i dag, innebærer det at trafikken med lette kjøretøy på virkedagene må reduseres med inntil 30 prosent i E6-korridoren mellom Moss og Gardermoen innen 2030. Det dersom køene i veinettet skal forbli på dagens nivå. Det viser en undersøkelse som osloregionen nylig fikk utført. Dessverre fant jeg ikke tilsvarende tall for E-18, men hovedtrekket er det samme.

Dagens E-18 har både mest trafikk og mest tungtrafikk. Det passerte i gjennomsnitt 7.143 lastebiler og andre tunge kjøretøy ved trafikkregistreringsstasjonen Solvik Ramstad på E18 i Bærum i 2017, viser tall fra Statens vegvesen. Det tilsvarer 298 lastebiler i timen, og fem lastebiler i minuttet. I samme undersøkelse fra 2017 ser vi at for lastebiler mellom 7,6 og 12,5 meter er ni av landets ti travleste tellepunkter plassert i Akershus, mens det tiende er i Oslo. Seks av dem er på E18, tre på E6 mens det siste er på riksvei 150.

For vogntog på minst 16 meter er fem av landets travleste tellepunkter i Akershus, tre i Oslo og to i Østfold. Fem er på E6, fire på E18 og det siste på riksvei 150. Før nevnte Solvik Ramstad topper lista med 3.290 kjøretøy av denne typen, i daglig gjennomsnitt i 2017.

Det er ikke urimelig at vi som bor i Drammen og andre steder utenfor Akershus, samt de som bor i Asker og Bærum, som alle benytter E18, snart får se en forbedring av trafikksituasjonen. Disse har i mange år bidratt i bompengekassen. Dette er hva Regjeringen legger opp til.

Slik utviklingen går blir spørsmål rundt biltrafikk i sterkere grad om fremkommelighet og i mindre grad om miljø. Det fordi nyttetrafikk og personbiltrafikk blir stadig mer klimavennlig. For å opprettholde tilgjengeligheten må det i tillegg til E18 også satses offensivt på å bygge ut kollektivtilbudet. Det er ikke et enten eller, men et både og.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken