Dette er status: Ingen arrangementer skal avholdes fra og med 15. desember til 13. januar. Med dagens høye smittetall, de nye strenge smittetiltakene, en overveldende mengde avlysninger, ønsket om å ivareta publikum og behovet for å gi våre ansatte trygge arbeidsvilkår, ser styret i Drammen Scener seg nødt til å avlyse alle arrangementer på Drammens Teater og Union Scene denne perioden.

Dette er koronameldingen fra Drammen teater og Union scene i disse dager.

Den nye oppblomstringen av koronaviruset har skapt krise i en rekke næringer og mange ansatte har fått permitteringsvarsel. Serveringssteder og turistdestinasjoner har måttet stenge når regjeringa bestemte at nye strenge tiltak skulle iverksettes i hele landet. Særlig nasjonal skjenkestopp har rammet hardt.

Men mens ansatte i bedriftene fikk permitteringsvarsel og kunne forberede seg, opplevde kulturarbeiderne at teppet falt og lyset slukka, og de sto der uten inntekt over natta, praktisk talt mens de sto på scenen.

Da regjeringen Solberg stengte hele landet 12. mars i 2020 var naturlig nok ingen kompensasjonsordninger på plass. Regjeringa med støttehjulet Frp på slep brukte månedsvis på å få på plass støtte til et kulturliv som lå med brukket rygg. I tillegg så vi at en del av kompensasjonsordningene var lite treffsikre.

Mange aktører fikk lite hjelp mens noen store skodde seg på at de fikk dekket alle tapte inntekter, mens de på den andre siden ikke hadde utgifter siden alt allerede var avlyst. Og underleverandørene, de som rigger scenene, lys og lyd og sceneteknikere, var ikke omfattet av kompensasjonsordningene.

Nå står vi i en situasjon hvor arrangørene må avlyse igjen. Den store forskjellen er at alle utgifter har påløpt, lokaler er booket, kunstnerne har øvd og jobbet i månedsvis og billettene er solgt. Nå skulle de tjene inn utgiftene og det de skulle leve av etter julehøytiden og ut over våren.

Kulturministeren var ganske raskt på banen med lovnader om både kompensasjon for avlyste arrangementer og stimulering til fortsatt kulturaktivitet. Kulturbransjen er en stor næring, men behandles ikke som andre næringsdrivende.

Mens næringslivet ellers får en kompensasjonsordning med et tak på inntil 15 millioner kroner per bedrift, er kompensasjonen til kulturbedriftene begrenset til et tak på 3,5 millioner. Jeg har stilt spørsmål til kulturministeren om urimeligheten i dette, og hun har svart at de ikke har planer om å heve dette taket.

Det råder også stor forvirring og usikkerhet i kulturbransjen om hvilke andre ordninger som kan hjelpe dem til å betale regningene sine og ha noe å leve av fremover. Mange er frilansere og selvstendig næringsdrivende og kommer derfor ikke inn under lønnsstøtteordningen som ble vedtatt rett før jul. Kompensasjonsordningene for disse er forlenget ut februar, men den inntekten de skulle leve av fram til sommeren, vet de ikke hvor de skal finne.

Kunst og kultur er livsviktig for et samfunn. Det gir oss opplevelser, beveger oss og stimulerer fantasi og kreativitet. Nå ligger kulturlivet med brukket rygg og mange har det så vanskelig nå etter snart to år med pandemi at de vurderer å gjøre noe helt annet. Vi står i fare for å miste verdifull og nødvendig kompetanse for å få kulturen på beina igjen.

Etter valget i høst valgte SV å gå i opposisjon til tross for et klart rød-grønt flertall, fordi regjeringspartiene valgte en grå sentrumspolitikk og ikke ville være med oss på kraftfulle nok endringer for klima og rettferdighet.

SV har ingen bindinger eller faste avtaler med regjeringa, men har vært en konstruktiv og hardtarbeidende forhandlingspart for å skape flertall for et mer rettferdig budsjett. Et budsjett hvor vi har reversert flere av Solbergregjeringas usosiale kutt, som brillestøtte til barn, kutt i barnetillegget for uføre og feriepenger for arbeidsledige. Vi har startet en tannhelsereform og innføring av gratis SFO.

Vi har klart å forbedre strømstøtteavtalen og lønnsstøtta for å hindre koronapermitteringer.

Kunst og kultur har en verdi i seg selv, men det er også en stor næring med mange kulturarbeidere som igjen har blitt urimelig hardt rammet.

Nå ligger kompensasjonsordningene for kulturbransjen ute til høring hos partene og vil komme på forhandlingsbordet rett over nyttår.

SV vil igjen være en konstruktiv og hardtarbeidende forhandlingspart for å gjøre støtten til kulturlivet så god og treffsikker som mulig.

LES OGSÅ:

Les også

Kulturbyen Drammen står uten kulturhus. Globusgården kan bli løsningen

Les også

Kulturlivet har lenge advart om at de blør – nå treffer smittevernet selve pulsåren i den moderne kulturbyen