Fysisk aktiv læring er viktig for drammensskolen. Erkjennelsen av at våre barn og unge er for lite i bevegelse, førte til at et samstemt Bystyre fulgte Høyres forslag om én time fysisk aktivitet hver dag for alle barn i vår kommune; i barnehagen, i Aktivitetsskolen (som nå vil erstatte Skolefritidsordningen) og i grunnskolen.

Med dette vedtaket tok vi inn over oss at våre barn har et for stillesittende liv, og at dette fører til uhelse. I tillegg til det forebyggende helseperspektivet vet vi også at elevene lærer bedre når de får bruke kroppen og være aktive. Vedtaket er forskningsbasert.

Les også

Daglig fysisk aktivitet i drammensskolen

«Drammensmodellen» har høstet nasjonal anerkjennelse og danner nå modell for andre kommuner som ønsker å sette fysisk aktivitet på timeplanen. Det er derfor ganske så forstemmende å lese at DTs kommentator reduserer dette til «hopp og sprett i mattetimen», og ukritisk viderebringer Utdanningsforbundets påstand om at dette er en inngripen i lærerens metodefrihet. Akkurat dette ble nøye vurdert i forbindelse med innføringen; «I prinsippene for opplæringen vektlegges lærernes frihet til å velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter. Denne metodefriheten er en mulighet til å øke mengden fysisk aktivitet i skolen. Ved å realisere læreplanmål ved hjelp av lek og fysisk aktivitet, vil elevene bli mer fysisk aktive samtidig som man kan sikre måloppnåelse i læreplanmål fra ulike fag og hovedområder».

Les også

Idrett og skole sammen om trygge og aktive oppvekstmiljøer

Vedtaket er godt forankret i skolene blant annet gjennom gode medvirkningsprosesser i arbeidet med Læringsløp Drammen. Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst har arbeidet fram en plan for å heve kompetansen blant lærere som skal arbeide med fysisk aktivitet og også bistått med metodeveiledning og undervisningsopplegg.

I forbindelse med vedtaket ønsket komiteen også å se på muligheten for å utvikle gode samarbeidsmodeller sammen med idretten, med et mål om å dra nytte av andre yrkesgruppers kompetanse ved gjennomføring av en times daglig fysisk aktivitet. I arbeidet med «Aktive Lokalsamfunn» er det utviklet gode samarbeidsmodeller mellom frivilligheten, barnehage, skole og AKS (Aktivitetsskolen), der vi går sammen om å ansette pedagoger og annet fagpersonell for å arbeide på tvers av tradisjonelle fagområder. Samarbeidet med lokale idrettslag gir også barnehagene og skolene støtte i arbeidet med å sikre en time fysisk aktivitet hver dag.

«Elevene her får en god fysisk aktivitetstime. Vi hadde aldri greid å ha så mange inn i aktiviteten for å lede og styre dem. Det gir en kvalitet og tetthet på elevene vi ellers ikke får til». Dette uttalte rektor ved Konnerud skole, Cathrine Wessman, i Drammens Tidendes oppslag om samarbeidet mellom Konnerud IL og de fire konnerudskolene 13.12.2017.

Vi i Drammen Høyre vil videreføre «Drammensmodellen» med en time fysisk aktivitet i skolen og vi vil videreføre samarbeidet med lokale idrettslag.