Vi har ønsket at skolen vår skulle ferdigstilles i mange år, og det har ikke skjedd noen endringer.

Tegningene er klare, og det eneste vi ventet på var det politiske vedtaket, og hva skjer? Ingenting! Vi må vente til 2028.

Hvis det ikke skjer noe snart, må alt planlegges på nytt, noe som vil koste enda mer penger. 20 millioner kroner er allerede brukt på prosjektering. Hvis ferdigstillingen av Veiavangen blir mer utsatt, kan ikke dette arbeidet brukes og må derfor gjøres på nytt. Noe som mest antagelig vil koste minst 20 nye millioner.

Nå er ikke vi økonomer. Vi er kun tenåringer, men det kan da ikke være god økonomi?

Skolen vår består av ca. 400 ungdommer. Vi er på skolen hver dag, og det er viktig at man trives og har et godt miljø og fellesskap. Vi har et godt miljø, men det er ikke fordi vi har en skole som er bygd for å skape det. Det er på tross av alle hindringene.

DT-LEDER OM SKOLESITUASJONEN:

Les også

Klokt å sette ny Åskollen ungdomsskole på vent

De fleste andre skoler har en eller annen form for fellesareal og samlingssted. Det har ikke vi. Vi har så vidt plass til at ett trinn kan samles, og da blir det veldig trangt. Hvis vi hadde hatt et samlingspunkt på skolen, hadde vi hatt mye større og bedre forutsetninger for å skape et bedre skolemiljø. Vi har ikke plass til forestillinger i Den kulturelle skolesekken, eller ved besøk av andre.

Kanskje den største grunnen til at vi burde bli prioritert er at skolen vår ikke er godkjent. Kjelleren vår ble ødelagt under flommen Frida, så den er utilgjengelig. Der hadde vi blant annet en keramikkovn, kjøkken og et naturfagrom. Det er ordna brakker som det er kjøkken og naturfagrom i, og de er fine de. I de nye læreplanene skal det være mer praktisk skole, blant annet sløyd. Det er noe vi ikke har mulighet til. Den eneste form for kunst og håndverk vi har mulighet til, er maling, tegning og sying for hånd. Dette lever ikke opp til læreplanens forventninger. Kunst og håndverk skal være et fag hvor alle skal kunne uttrykke kreativitet gjennom forskjellige oppgaver. Vi har ikke mulighet til det, noe som er urettferdig. Faget er også fint for de som ikke er like teoretisk sterke på skolen.

I tillegg har vi mange avvik som må fikses, som for eksempel at det er dårlig luft på halve skolen, den delen av skolen som skulle vært bygd.

LES OGSÅ:

Les også

Vi er bekymra

Per i dag har vi gym i Mjøndalshallen som ligger ca. én kilometer unna skolen. Vi bruker en del av skoletiden på å gå fram og tilbake. Dette medfører at noen kommer for sent til timen. Det er også økt risiko ved å gå opp og ned langs bilveien gjennom Mjøndalen. Det er et smalt fortau, men bilene kjører fort og det er ikke alltid de tar like godt hensyn til oss myke trafikanter. Derfor ønsker vi en gymsal eller aktivitetssal som kan brukes under og etter skoletid.

Både elever og personalet på skolen vil bli veldig skuffet og lei seg ved et nytt avslag. Elevene som går på barneskolene nå, vil også bli skuffet, for de kan ikke gå på en ungdomsskole som klarer å legge til rette for den praktiske og varierte undervisningen som de nye læreplanene vil vi skal ha.

Vi håper at dere politikere hører oss og skjønner at vi virkelig trenger en ny skole. Drammens barn og unge trenger en skole som er godkjent og som kan gi elevene det de har krav på, det kan ikke vente til 2028. Kjære politikere kan dere med god samvittighet si til alle barn fra sju år og oppover i vår krets at dere skal gå på en skole som ikke er godkjent, som ikke har mulighet til å oppfylle læreplanen?

Igjen må vi spørre dere, dere kjære politikere i Drammen kommune. Når skal det bli vår tur? På vegne av alle elevene på Veiavangen ungdomsskole vil vi si at vi er skuffet over arbeidet som dere politikere har lagt ned for å ferdigstille skolen vår, men vi har ikke gitt opp håpet. Vi trenger at skolen vår blir ferdig nå, det har vi gjort ganske lenge.

Det er alvorlig at elever i Drammen kommune må gå på skole hvor kravene til skolen ikke strekker til. Det er utrolig viktig for ungdom å ha en skole hvor kravene til læring blir møtt, hvor det finnes rom for å samle skolen, ett uteområde med gode muligheter for fysisk aktivitet og ikke minst en skole som driver i tråd med opplæringsloven.

Sistnevnte burde helt klart vært en selvfølge. Vi håper dere ser alvoret i dette og kan gi oss den skolen vi elever har krav på og trenger.

LES OGSÅ: