Mediene spiller en viktig rolle i å formidle alle sider ved koronaepidemien. Behovet for informasjon om er stort, ja nærmest umettelig. De daglige pressebrifingene fra regjeringens ministre og Helsedirektoratet dekker de tørre fakta, alt fra smitterestriksjoner til krisepakker. NRK og TV sender koronanytt hele dagen. Her kommer i tillegg til nyheter fra pressekonferanser og intervju med ulike aktører og politikere også reportasjer fra hvordan folk takler denne krisen.

For vi har behov for mer informasjon, vi vil vite om forholdene er i sykehusene, på sykehjemmet og hvordan det går med barn som trenger ekstra støtte. Vi lurer på hvordan den som er permittert har det og hvordan går det med dem som er overarbeidet.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

Drammens Tidenes redaktør Espen Sandli etterlyser i en leder 25. mars mer detaljert informasjon fra Drammen sykehus,og mener Vestre Viken holder tilbake informasjon befolkningen har krav på. Svaret fra Vestre Viken er hensynet til personvernet og taushetsplikten. Redaktøren argumenterer med at man trenger fagfolk som gir av seg selv, det vil være fare for ensretting av informasjon og at det i ytterste konsekvens er en fare for ytringsfriheten.

Personvern versus allmennhetens informasjonsbehov er en svært viktig problemstilling. Hvor og når er grensegangen, og hvem bestemmer den. Dilemmaet synes jeg ble aktualisert da NRK hadde en journalist og kameramann inne på sykehuset i Bergamo i Nord Italia. I akuttavdelingen ble bevisstløse pasienter i all sin hjelpeløshet filmet. Respiratorer, slanger, masker, store stativer med intravenøs væske og medisiner overskygget de halvnakne menneskene i sengene. Nærbilde av et delvis sladdet ansikt, muligens gjenkjennelig for en pårørende var fanget av kamera.

Det sier seg selv at disse pasientene ikke har samtykket til denne filmingen, jeg lurer på om pårørende er spurt. Jeg lurer på hvilke etiske og pressefaglige overveielser som ble gjort i for og i etterkant av oppslaget i Dagsrevyen.

NRK, Dagsrevyen hadde en lignende reportasje fra Aker sykehus i Norge. Den var langt mer neddempet. Det var ikke bilde av pasienten, ingen kameramann eller journalist inne på pasientrommet, men en rolig og kompetent sykepleier som ble filmet av sin kollega som fortale om sin hektiske hverdag. Dette er eksempel på en informativ og god reportasje som viser hverdagen til de som er i frontlinjen.

Reportasjen viser at det er mulig å formidle informasjon om forholdene inne på sykehus i koronakrisen uten direkte filming av pasienter. Espen Sandli mener sykehusene i Helse Sør Øst har ulik praksis på grad av informasjon fra sykehusene. Ulik praksis i spesialisthelsetjenesten kan tyde på at det også er behov for å drøfte grenseoppgangene og tolkningene av lovverket. Dette vil vi sikkert også se eksempler på i kommunehelsetjenesten.

Oppfordringen fra mediene, og blant annet Drammens Tidende, om at pasienter og pårørende kan dele sine opplevelser gjør at vi daglig får historier. Det er flott å se at pasientene kommer seg igjennom dette, og også fint at pårørende forteller om sine kjære som døde i denne epidemien. Det ser vi eksempler på daglig.

Sosiale medier med sin strøm av ytringer er meningsdanningene, her er det intet redaktøransvar. Konspirasjonsteoriene og hva som er fakta i alle lenkene om krisen er usikkert. Vi må derfor ha en mediebransje som presenterer fakta og ikke fake news.

Vi helt avhengig av medier som kan sortere, velge ut og presentere et forståelig utvalg av informasjon. På den andre siden ligger det betydelig makt i mediene, for på hvilke premisser foregår utsorteringen og struktureringen av informasjon? Hvilke etiske overveielser er tatt. Er det sensasjonsjournalistikken som preger bildet? Er det brukt uforholdsmessig mye plass på dem som ikke får dra til hytta? På respiratorpasientene i Italia? Er det brukt for liten plass til konsekvensene av nedstengte bedrifter?

Det er derfor behov for en gjennomgang av mediedekningen i en krisetid, hva kan vi lære, hva gjorde man riktig og hvor feilet man?

Les også

Derfor må du betale for mange av korona-sakene våre