Det er hjerteskjærende å lese i Drammens Tidende Lena Reitans erfaring som pårørende av et demenssyk familiemedlem som er blitt flyttet fra et godt og trygt tilbud på Fredholt sykehjem til en et annet tilfeldig sykehjem i Drammen. Her er det tydeligvis ikke tilpasset eller forberedt for å ta imot denne type pasienter.

Opplevelsene til Lena Reitan og hennes familiemedlem er en varslet skandale. Vi som har underskrevet dette innlegget engasjerte oss sterkt mot nedleggelsen av de to sykehjemmene for demente, Fredholt og Gulskogen.

Som pårørende til sterkt demente nære familiemedlemmer vet vi hva disse pasientene trenger og ikke trenger. Vi trenger ikke å si «hva var det vi sa», men vi gjør det likevel.

Les også:

Lena Reitans historie forteller oss dessverre at vi fikk rett. Ingen, verken blant flertallspolitikerne i Arbeiderpartiet, Høyre eller Miljøpartiet De Grønne var imidlertid interessert i å høre på oss. Menneskelige hensyn telte ikke. De tre flertallspartiene støttet seg utelukkende på Rådmannens/kommunedirektørens økonomiske argumenter. Livskvalitet og god pleie for denne gruppen svake av de svakeste i Drammen var helt fraværende i politikernes og administrasjonens argumenter for nedleggelse av de to sykehjemmene.

Lena Reitans opplevelser viser også at de samme politikerne og den samme rådmann/kommunedirektør umulig kan ha snakket sant når de gjennom nedleggelses prosessen hele tiden snakket om at det ikke var noen problemer forbundet med å flytte denne type pasienter. De skrøt av hvor mange plasser tilpasset de demente som sto ledige, og hvor god dialogen hadde vært både med fagfolk og pårørende.

Les dette debattinnlegget:

Les også

Troverdigheten er forsvunnet i tåkeprat og taushet

Vi sa det da, og vi gjentar det gjerne. Kun penger og økonomi betød noe for disse tre partiene og rådmannen/kommunedirektøren. Det er skremmende og hjerterått at slike holdninger, som politikerne i de tre partiene pluss rådmann/kommunedirektøren sto for, fikk gjennomslag i Drammen.

At rådmannen/kommunedirektøren skal pensjonere seg og slutte i Drammen kommunen fra august i år, gråter ikke vi over. Om vi og resten av drammenserne må slite med mange av de samme politikerne i de tre flertallspartiene i kommunestyret, også i de fire neste årene, er selvfølgelig helt opp til velgerne i Drammen å avgjøre ved høstens kommunevalg.

Les flere debattinnlegg og kronikker her