Snart er det valg og som alltid fronter partier sine egne saker. Og ære være de politikerne som snakker om sin egen politikk. De er en mangelvare. Senest i Drammens Tidende hvor KrF, med sin andre kandidat, Sara Tellefsen, tar til ordet for mobilforbud i skolen. Hun mener Drammen må gå foran nasjonalt med et forbud og argumenterer for at det vil føre til bedre læring og økt konsentrasjon.

Jeg mener et slikt forbud går baklengs inn i fremtiden og at det samtidig tar fra meg, mine kolleger og flere elever muligheten til å være den beste versjonen av oss selv. Hun tegner også et bilde av mobilen som et problem som jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg håper at ikke dette blir en het potet i høsten valgkampen.

Les også

Drammen må være foregangskommune: – Mobilen må ut av skolen

Jeg anerkjenner at mobilen kan være et forstyrrende element i klasserommet. Det samme kan klasseballen, tegnestifter, og en elev med en dårlig dag være. Vi forbyr ikke det av den grunn. Ungene forstår at de skal legge mobilen vekk, og om de ikke gjør det så legger de den vekk allikevel. Vi finner løsninger for det.

Og det går som oftest bra. Fordi det er den superkraften vi lærere har. Vi leder klassen vår i den retningen vi vil ha den. Det er krevende jobb, men vi får den til. Vi trenger ikke et forbud. Det som virker er klasseledelse og relasjoner til elevene våre.

«Bottle flip», dabbing, Fortnite-danser, spinnere

I skolehverdagen vår møter vi voksne hvert år nye og ukjente leker, ting og dingser som elevene er opptatte av. Er det snart jojo-år? De siste ti årene har vi klart å lede læringen til tross for «bottle flip», dabbing, Fortnite-danser, spinnere, brikker, Pokémon-kort og ting jeg ikke aner hva heter.

Vi har anerkjent at dette er noe elevene er opptatt av og samtidig plassert disse fenomenene hvor det hører hjemme. Det har vi gjort uten noe forbud. For det som virker er klasseledelse og relasjoner til elevene våre.

Ti av ti ganger mine sjuende klassinger spør om å få bruke mobilen så har det med læring å gjøre. De kan ringe en ekspert, de kan bruke en youtube-sang som lydstøtte i en filmproduksjon eller så kan de sende et bilde de selv har tatt som de skal bruke i en presentasjon.

Da jeg tilfeldig var innom Marienlyst skole så jeg elever som lagde et fransk talkshow med mobilen. Slik bruk av en mobiltelefon kan bli sett på som nyskapende av mange, men jeg tror vi foreløpig bare skraper litt på potensial av hva som kan være mulig å få til av læring. Vi trenger ikke et forbud. Vi trenger klasseledelse og gode relasjoner til elevene våre.

Les også

Det er ingen menneskerett å bruke bygatene som racerbane

 

Lærere har metodeansvar

Teknologi er «skummelt» og jeg har respekt for at det er flere også i min yrkesgruppe som er skeptiske og som bruker sitt profesjonelle skjønn og forbyr mobil i sitt klasserom. Det er bra for dem og mest sannsynlig for læringen i deres klasser. Stortinget har vedtatt at vi lærere har metodeansvar og dermed også frihet.

I ny overordnet del av Opplæringsloven (som danner grunnlaget for mitt mandat som lærer) står det følgende: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaperglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Det er altså jobben min å sørge for at elevene vet når de skal kunne bruke mobilen og ikke. Det er min jobb å si ja når elevene vil bruke mobilen i produksjoner. Det er også min jobb å lære elevene og gi dem erfaringer på når en mobil skal brukes og ikke. Og den jobben tar jeg på største alvor! Ikke ta fra meg jobben min.

Jeg har tro på at politikerne tenker, tror og handler i beste mening. Her tenker, tror og handler Sara Tellefsen og KrF feil. Et mobilforbud er ikke hensiktsmessig og ødelegger deler av min praksis.

PS. Dere er herved invitert til mine klasser. Gjerne nå i august. Temaet vårt i samfunnsfag er nemlig valg. Og jeg tenker at elevene bør lyttes til om dette er villet politikk.

PPS. Jeg tror vi kommer til å le av denne debatten om noen år.


Les også

Det var Arbeiderpartiet og AUF som ble angrepet, først i regjeringskvartalet, deretter på Utøya. Det handler selvsagt om politikk.