Det er klart Frp stemte mot å fjerne nær tre millioner kroner fra ekstra ekstrabevilgningen til sykehjemmene og hjemmesykepleie. Det betyr dermed ikke at vi går mot både sosialfaglige stillinger og like vilkår for barneidretten. Tvert i mot stemte Frp for disse ekstrabevilgningene.

Vatnås og Kierulf svarer på dette innlegget:

Les også

Politikere må prioritere. Prioriterer man alt, prioriterer man ingenting

Bendik Thun og Elisabeth Vanadis Sund må åpenbart ha sovet i timen siden de ikke forstår hva denne saken handler om. Det handler altså ikke om at Frp ikke ønsker helsefaglige stillinger i skolen eller like vilkår for barneidretten. Det saken derimot handlet om var hvor disse midlene skulle hentes fra. Vi i Frp står trygt og godt i det faktum at vi ønsket at pengene skulle hentes fra andre programområdet enn helse. Vi mener det er helt uakseptabelt å fjerne nær tre millioner fra en lovpålagt tjeneste som allerede lider under manglende ressurser.

Det ble bevilget 17 millioner ekstra til sykehjemmene og hjemmesykepleien for å møte det ekstra presset disse tjenestene står i. Disse pengene skulle styrke tilbudet på sykehjemmene og i hjemmesykepleien samt videreutvikle implementeringen av velferdsteknologi. Det blir vanskelig å ta Thun og Sund alvorlig når de nedprioriterer dette, men det kom ikke overraskende.

Det er dessverre ikke første gangen vi ser posisjonen, med Arbeiderpartiet, i spissen nedprioriterer helse. Vi ser faktisk at partiene som sitter ved roret i denne perioden snakker lite om helse og omsorgstjenester. Det fremstå som at de har få ambisjoner i denne sektoren og at fokuset utelukkende handler om å prioritere solcellepaneler og sykkelveier for å tilfredsstille SV og MDG.

Arbeiderpartiet og deres nye venner har gjort sine prioriteringer og der har sykkelveier og ladestasjoner dessverre trumfet både eldreomsorgen og hjemmebaserte tjenester.

Fra vårt forslag til 1. tertial foreslår vi at kommunen opprettholder de sosialfaglige stillingene ved skolene i gamle Nedre Eiker inntil videre. Det legges frem en evaluering av ordningen våren 2021. Det evalueres da om ordningen bør utvides til å gjelde alle skoler i Drammen kommune, eller om ordningen skal avvikles.

Drammen Frp er villige til å bruke mye penger på helse, omsorg, skole og idrett, men vi er ikke villige til å bli med på en symbolpolitikk der vi flytter penger fra en sårbar gruppe og over til en annen. Arbeiderpartiet har et årsmøtevedtak på å redusere antall ledernivåer, dersom de iverksetter dette vedtaket så vil det bli frigitt millionbeløp som vi kan bruke på gode tjenester til innbyggerne.

Videre kan vi redusere unødvendige krav i innkjøpsstrategier når kommunen skal bygge skoler og sykehjem. Mulighetene til innsparinger er mange, men vi vil ikke være med på Aps forslag om å ta fra eldre og syke.