Fram mot stortingsvalget 2021 gleder vi oss til å stå på for det landsdekkende partiet Industri og Næringspartiet (INP), som setter arbeidsplasser foran grønn symbolpolitikk. Vi vil kjempe for å beholde olje- og gassnæringen, bærebjelken i Norges økonomi.

Målet er å få partileder Owe Waltherzøe inn på Stortinget for å sette fokus på de viktige sakene for deg og meg.

Til stortingsvalget må vi kjempe for å beholde og videreutvikle norsk olje- og gass, grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Vi må foredle mer av fisken vår her i landet. Vi må bruke landets råvarer til å skape arbeidsplasser for innbyggerne. INP vil at Norge skal bli en ekte industrinasjon, og da må vi utvikle ut fra de fordelene vi har.

Stortinget har mislyktes i å skape arbeidsplasser. Mennesker effektiviseres bort og mister rettighetene sine. Det blir stadige krav om å bruke mindre tid på den samme oppgaven. Når jobben blir borte står det ingen ny arbeidsplass og venter. INP har et fokus på å utvikle industri og næringsliv. Det er dette fokuset dagens Norge, og spesielt Drammen, trenger.

INP er opptatt av det norske trepartssamarbeidet og den norske modellen, og er derfor et seriøst parti i sentrum. Det er naturlig at faglige rettigheter ligger i bunnen.

Industri og Næringspartiet

* Industri- og Næringspartiet (INP) er et norsk politisk parti stiftet på VemorkRjukan 29. februar 2020.

* Partiet beskriver seg som et sentrumsorientert moderat parti, med slagordene «Stabilitet og forutsigbarhet», «Utvikling, ikke avvikling».

* Vil blant annet jobbe for å hindre en begrensning av olje- og gassnæringen og bedre rammevilkår for næringslivet generelt.

* Partiet samlet de nødvendige 5.000 underskriftene fra stemmeberettigede nordmenn og ble godkjent som nasjonalt politisk parti av Brønnøysundregistrene 6. mai 2020.

Industri og Næringspartiet representerer demokratisk fornyelse, og er mot bompenger. Nye folk må erstatte maktorienterte karrierepolitikere, det kreves yrkeserfaring for folkevalgte.

INP sier dessuten nei til EØS. Fri flyt av arbeidskraft har vært ødeleggende for mange håndverkere og industriarbeidere. Stadige suverenitetsavgivelser til EU, slik som for strøm, gjør at alle får en dyr regning. Samtidig som dette skader norsk kraftkrevende industri – en av få industrier Norge har naturlige forutsetninger for å kunne styrke. Norge skal selv råde over eget arbeidsliv, egen finansnæring og egne naturressurser.

Nei til Bomrings valgliste i kommunestyret i Drammen er tverrpolitisk, og vi står på programmet vi er valgt på. Det passer godt med INPs program til Stortinget.

Nei til Bomring forblir Nei til Bomring ut perioden.