Per Kristian Solevåg i Utdanningsforbundet stiller et godt spørsmål når han spør om videregående skole blir prioritert i nye Buskerud. Svaret fra oss i Høyre er JA.

Om Høyre vinner valget til høsten, vil vi prioritere fylkets viktigste oppgaver, skole og samferdsel, foran alt annet. Når de rødgrønne partiene har tvunget gjennom en reetablering av nye Buskerud, med dårligere økonomi enn før, blir det ekstra viktig å velge politikere som kan, tør og vil prioritere.

Selv om fylkeskommunen har to store viktige ansvarsområder i skole og samferdsel, har fylkeskommunen også ansvaret for flere mindre områder som også er viktige. Blant annet regional utvikling, kunst og kultur. Fakta er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt et fylke som ikke har råd til like mye som før. Da må vi prioritere det viktigste. Jeg kan garantere at vi skal prioritere skole så langt vi kan, men jeg kan ikke garantere for de andre områdene. Det er en prioriteringssak, og vi er ærlige på det.

LES OGSÅ

Les også

Rektor ser på meg, og sier: «Det finnes vel ingen skole som ikke bryter opplæringsloven?»

Vi i Høyre har store ambisjoner for Buskerud-skolen, når Buskerud blir en realitet. Vi vet at læreren er den viktigste medarbeideren i arbeidet med å gi våre 8.000 elever i nye Buskerud kunnskap. Vi kommer til å bruke hver eneste krone vi får anledning til å disponere godt, og vi vil så langt det lar seg gjøre prioritere skole. Årsaken til det er at det er den beste investeringen vi kan gjøre. Gi våre unge en best mulig utdannelse.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har uttalt at fylkene skal få flere oppgaver. Hva det måtte bli vil fremtiden vise, men det er litt merkelig at vi ikke har fått oppgavene enda. Det er også uttalt, fra de samme partiene, at fylkene skal få bedre økonomi. Det har vi så langt ikke sett noe til. Regjeringen og regjeringspartiene bør komme på banen og trygge innbyggerne i Buskerud.

LES OGSÅ

Les også

I nye Buskerud vil vi løfte fagskolens plass ytterligere

En kunnskapsbasert utvikling av Buskerud-skolen er det beste vi kan gi våre fremtidige elever. Det vil gi den beste plattformen for elevene uansett hvilken retning de velger videre. En stemme til Høyre er en stemme til å skape Norges beste skole i Buskerud. Det er våre unge vi skal satse på enten de går for master eller mester. De fortjener at vi lager et godt skoletilbud til dem.

Nyheter fra Drammens Tidende