Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil ta med oss historien inn i Slippens fremtid, åpne opp og gjøre området tilgjengelig

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Drammen har stolte industritradisjoner som må tas vare på. Byen har dessuten tatt elva tilbake etter år med forurensing og forsømmelse. Nå er det tid for å gjøre det samme ved byens inngangsport.

Gruppeleder Ingunn Strand Johansen i partiet Rødt angriper den planlagte Slippen-utbyggingen i et innlegg i Drammens Tidende 7. mai. Det vil kanskje overraske Rødt-lederen, men vi er faktisk enig i mye av det hun skriver.

Vi er enig i at Drammen har stolte industritradisjoner som bør tas vare på. Vi er enig i at elva og fjorden har spilt en viktig rolle i Drammens utvikling i mange år. Nettopp derfor ønsker vi å ta med oss historien inn i Slippens fremtid. Nettopp derfor er det så viktig for oss å bygge leiligheter på en måte som gjør det mulig for både Jørgen Hattemaker og Kong Salomon å skaffe seg en bolig. Vi ønsker å være med i arbeidet med å utvikle en by der alle kan bo.

Trelasthandelen har vært viktig for Drammen siden 1500-tallet. Det var tømmerfløting i elva, og der elva rant ut i fjorden ble det en viktig trelasthavn. Etter hvert ble trelasthandelen erstattet av treforedlingsindustrien. På 60-70-tallet gikk det nedover med treforedlingsbedriftene, som ble lagt ned. På 80-tallet ble også Drammen Slip og Verksted nedlagt etter 50 års drift. Fabrikkene og verkstedene ved elva ble tatt i bruk til andre formål, eller ble stående tomme. Drammen sto fram som en sliten by med en tapt storhet.

På slutten av 80-tallet oppsto det et engasjement. Byen måtte ta elva tilbake.

I dag er bildet helt endret. Byen har en nyreist stolthet. Drammenserne er stolte av byen sin. Det har de all grunn til å være. Drammen ble elvebyen.

Nå er det fjordens tur. Noen områder i Drammen har fremdeles levekårsutfordringer, og statistikken viser at Tangen er et av disse områdene. I dag er Slippen-området avstengt og preget av forfall. Vi ønsker å åpne opp og igjen gjøre området tilgjengelig for drammenserne.

Vi vil ta vare på dypvannskaia. Vi vil også ta vare på de to verneverdige husene som ligger på området.

Les også

Planlegger kjempeutbygging på Tangen: 600 boliger og fjordpromenade

Samtidig vil vi legge til rette for grøntområder og en strandpromenade med gang og sykkelveier. På den måten blir det mulig å gå eller sykle hele veien inn til sentrum. Og vi vil bygge boliger som passer alt fra unge førstegangskjøpere til småbarnsfamilier og pensjonister. Det gjør vi fordi vi mener at bomiljøer med mennesker fra ulike samfunnslag og livsfaser er det beste.

Johansen hevdet i sitt innlegg at vi er et svensk selskap. Det er feil. Vi er et norsk selskap, og vi har stor respekt for lokale kultur og lokale behov. Nettopp derfor valgte vi arkitektfirmaet til å tegne planene for oss. De er fra Drammen, og de kjenner Drammen godt. I byggefasen vil vi også legge vekt på å bruke selskaper med lokal tilknytning, enten det er entreprenører, snekkere eller elektrikere. Vi er opptatt av å bidra til lokal verdiskaping.

Vi er også opptatt av å lytte. En av suksessfaktorene for byutviklingen i Drammen er det gode samarbeidet mellom drammenserne, næringslivet, kommunen og fremsynte politikere. Når flere får være med på å utvikle byen oppstår et eierskap til resultatet.

Vi vil være med på å videreføre den tradisjonen. Vi har derfor invitert Johnsen til dialog, slik at vi kan finne felles løsninger og ta hensyn til de innvendingene hun fremmer. Vi vil legge stor vekt på dialog med alle som har interesser for området, slik at vi kan utvikle det på en måte som er ønsket, fremtidsrettet og grønt.

Slik vil vi gi Slippen en plass i fremtiden.

Les også

Drammens eldste skobutikk må flytte: – Rart når man har vært der i tre generasjoner

Les også

Politikerne vil ikke gi bort Drammenshallen: – Vil utvikle den selv

Les også

Kjøper tilbake Picasso etter 24 år: – En institusjon i Drammen

Kommentarer til denne saken