Fylkesrådets anbefaling om oppløsning av Viken er et usedvanlig dårlig forslag. For næringslivet vil det medføre omfattende negative konsekvenser.

Som representanter for næringslivet i gamle Buskerud er det viktig for oss å si tydelig i fra i denne saken. Fra vårt ståsted er det nærmest uforståelig at man kan anbefale en tilbakeføring til det gamle fylket. Når man har lest dokumentene som fremlegges, peker det aller meste mot at en oppløsning vil være uklok. Likevel konkluderer Fylkesrådet med oppløsning. Forstå det den som kan.

Engangskostnadene er en ting. Det som er langt viktigere er de langsiktige konsekvensene. Her er det kalde fakta at Buskerud må effektivisere sin drift med om lag 350 millioner årlig.

Økonomisk taler tallene for seg selv. Buskerud fylke er ikke lenger det det var. Tjenestetilbudet og investeringene vil måtte svekkes vesentlig. Det er rapporten som er fremlagt helt tydelig på. At Staten skal dekke disse kostnadene virker i overkant naivt.

Hva vil dette i praksis bety? Det vil ikke være økonomi til å utvikle det videregående skoletilbudet. Det vil ikke være økonomi til å utvikle kollektivtilbudet. Det vil ikke være økonomi til å fornye fylkesveinettet. Alt dette er det maktpåliggende å få gjort noe med.

Minst like viktig som økonomien, er alle de planprosesser der fylket spiller en sentral rolle. Der ligger vi allerede langt etter ønsket fremdrift, og vi sendes på nytt ut i en endringsprosess der det ikke vil være kapasitet til å prioritere planarbeidet. Vi mener de samfunnsmessige kostnadene denne situasjonen medfører er betydelige.

Et samlet næringsliv i gamle Buskerud er klinkende klare i vår anbefaling til både kommune, fylkes- og rikspolitikere; legg bort planene om oppløsningen av Viken så raskt som mulig.

Bruk tiden på en offensiv og fremtidsrettet samfunnsutvikling innenfor de rammene vi har, og ta de faglige rådene på alvor og prioriter samfunnsutviklingen fremfor politiske kjepphester.

LES OGSÅ:

Les også

Dyr strøm vil bli hentet inn gjennom økte priser på varer, tjenester og husleie