Over hele Viken planlegger og utfører vi utbygginger og rehabiliteringer av nye videregående skoler de neste årene. I høst har vi åpnet nye skolebygg ved Bleiker i Asker og Halden videregående skole i Halden sentrum. Også ved Eikeli i Bærum er kapasiteten utvidet, og nye arealer tatt i bruk.

I løpet av de neste årene står flere for tur:

  • Rud videregående skal utvides og rehabiliteres for å øke elevplassene i Asker og Bærum.
  • I Follo er ny videregående skole i Ski sentrum under planlegging.
  • En utvidelse av Skedsmo og Lørenskog videregående skoler står for tur på Nedre Romerike. Planleggingen for å gjennomføre de to sistnevnte er godt i gang.
  • Jessheim videregående skole skal bygges ut på Øvre Romerike.
  • I Drammen pågår det utredninger for tiltak på Åssiden vgs og for skolebygget til tidligere Strømsø vgs.
  • Askim vgs utvides og prosjekteringen er i gang.
  • Byggeprogram for å utvide Mysen videregående skole legges nå fram til finansiering.
  • I Nedre Glomma planlegges investeringsprosjekter både ved St. Olav i Sarpsborg og Glemmen i Fredrikstad. Ved flere av disse skolene er rehabiliteringsbehovene store.
  • Det er avsatt midler i 2023 budsjettet til tomtekjøp for Frederik II.

LES OGSÅ:

Får gratis skolemat: – Kantina er hjertet på skolen

Større byggeprosjekter tar flere år å gjennomføre. Det er derfor helt nødvendig at vi ser på elevtallsvekst når vi planlegger.

Behovet for elevplasser øker for hvert år som går. Elevtallsveksten er ventet, og det er særlig i de sentrale områdene av Viken veksten kommer. Tilflyttingen har likevel vært høyere enn det man forventet bare for få år siden. Det har ført til flere søkere i alle kategorier til videregående opplæring.

Det er særlig på Nedre Romerike, deler av Follo, og i Asker og Bærum at behovet for skoleplasser er størst, og der elevtallsveksten fortsetter. Også ved de fire videregående skolene i Drammen og Lier er kapasiteten fylt opp. Det samme gjelder flere av skolene i Fredrikstad og Sarpsborg.

Vi må finne de beste prioriteringene og rekkefølger, slik at vi står klare for å ta imot elever også der veksten er størst. Men la det være sagt, alle prosjekter skal gjennomføres, også de som ikke er nevnt over.

Vi forventer at staten gir både Viken og de nye fylkene fra 2024 gode nok rammebetingelser, slik at vi er godt rustet til å møte elevtallsveksten.

Viken har skoleutbygging høyt på dagsorden, og vil fortsette med det. De nye fylkene Buskerud, Akershus og Østfold trer i kraft 1. januar 2024. Da skal de være godt i stand til å planlegge og gjennomføre videre tilrettelegging for nok elevplasser og et godt opplæringstilbud.