Jeg viser til kommentaren av Drammens Tidendes politiske redaktør Hege Breen Bakken (20. desember), der det sås tvil om oppløsning av Viken. Det er noen forhold som ikke berøres, og som er vesentlige.

  • For det første er det ikke oppløsningen som er problemet, men den vettløse sammenslåingen som Solberg-regjeringen tvang gjennom. Hadde ikke det skjedd, ville den milliarden kommentaren påpeker ha vært spart for samfunnet og skattebetalerne.
  • For det andre ville det vært nyttig å få se regnskapet for kostnadene ved sammenslåingen. Hva ble de flere hundre millionene brukt til?
  • For det tredje ville det vært på sin plass å offentliggjøre kostnadene ved oppløsningen så detaljert som mulig. Fylkeshusene består som før, så hva er problemet med oppløsningen?
  • For det fjerde leser hun inn noe i Aps mantra fra Martin Kolberg om at «hvis Viken vil oppløses så blir Viken oppløst. Ergo, dere (underforstått fylkene) må være villige til å betale.» Det er det ikke dekning for å slå fast, for det står ingen steder.
  • For det femte. Mener hun at det er bare å løpe fra valgløftene? Det er i så fall et bidrag til ytterligere politikerforakt, og det har vi nok av nå.

Hvis man kjører uvettig i trafikken og påfører andre skade og kostnader så må skadevolder betale, for å ta en sammenligning. Det er klart at dette må gjennomføres som lovet. Jeg håper Sp holder ord og at Trygve Slagsvold Vedum er mann for å stå oppreist. Jeg håper at også Ap og Martin Kolberg har ryggrad til det.

LES OGSÅ:

Les også

Å gjenopprette Buskerud blir en stor seier for folkestyret

Alternativt kan selvsagt fylkeskommunene nedlegges som et unødvendig beslutningsorgan og overlate de lokale beslutningene nærmere lokalsamfunnet. Det hadde jo vært en kjempbesparelse, og samtidig styrket lokaldemokratiet.

Så et råd til politisk redaktør: Ta tak i de punktene jeg nevner, og gi oss en innføring i tallene. Det ville ha vært en berikelse for debatten, for nå svever de hundrevis av millioner uten begrunnelse og dokumentasjon, og er nærmest for løse påstander å regne. Fylkesrådet har gjort et selvsagt vedtak, men skal allikevel ha honnør for det. Fakturaene for oppløsningen vil uansett være statens ansvar å dekke.

Slik er det med den saken etter min mening.

LES OGSÅ: