Når flere enheter slås sammen er det naturlig at den største blir dominerende og at de mindre enhetene kan føle seg oversett og overkjørt. Flere fra Nedre Eiker og Svelvik har gitt uttrykk for at «gamle Drammen» har blitt for dominerende i den nye kommunen. Vi ser at et flertall av de ansatte kommer fra gamle Drammen og at deres metoder og rutiner er de som brukes i den nye kommunen.

Det samme har åpenbart skjedd i Viken, og det kan være en del av forklaringen på at mange i Ap i Akershus ønsker å beholde et Viken med større fokus på gamle Akershus enn på distriktene i Buskerud og Østfold.

Ved sammenslåinga i i 2019 var det 1.204.723 innbyggere i nye Viken, nær 1/4 av Norges innbyggere. Hele 51,8 % av disse (624.055) bor i Akershus mens Buskerud med 23,5 % (283.148) og Østfold med 24,7 % (297.520) var relativt jevnstore. Ser vi på areal så er Buskerud klart størst med 62 % av storfylkets areal (14.908 kvkm) mens Akershus og Østfold er på hhv 4.918 og 4.181.

De fire mest folkerike kommunene i Viken er inne blant Norges ti største byer. Bærum er nummerr 5 med 128.233 innbyggere i 2021. Største byen er Drammen (og bl.a. derfor burde et felles fylkeshus for Viken vært plassert her) med 101.859 innbyggere. Asker har 94.915 og Fredrikstad 83.193.

Jeg fikk i september gleden av å delta for drammensidretten i en anleggskonferanse som Viken FK og Viken Idrettskrets arrangerte sammen med Asker Idrettsråd. Omfattende befaringer på mange idrettsanlegg på Risenga-området i Asker var en opplevelse å få med seg. Utrolig hvor mange flotte anlegg Askers innbyggere får tilgang til her. Jeg anbefaler på det sterkeste Drammens politikere og idrettsadministrasjon å ta en kort tur til nabokommunen for å lære og få inspirasjon. Et av anleggene vi så var Askers nye flotte ishall som er kommunens tredje ishall fylt opp med aktiviteter. I Drammen har vi fortsatt ingen ishall.

Flere av anleggene er realisert takket være et godt samarbeid mellom kommunen, fylket (før Akershus, nå Viken) og idretten. Viken utvider sin videregående skole og bygger idrettsanlegg til denne. Videre på konferansen fikk vi foredrag fra politikere og flere toppbyråkrater i Viken.

Flott å høre om de store skole- og idrettsanleggs-utbyggingene som nå skjer rundt i storfylket. Men det spesielle var at alle påbegynte og planlagte anlegg ligger i gamle Akershus. Det var provoserende å høre dette, når vi vet at både i Buskerud og i Østfold er det utbygginger ved flere store videregående skoler som var klare i de gamle fylkene, men som har blitt stoppet i det nye storfylket. I Sarpsborg og Fredrikstad er det stor frustrasjon over at viktige idrettsanlegg har blitt stoppet fordi skoleopprustningene i disse to byene er satt på vent. Dette er noe av årsaken til den store motstanden mot Viken i Østfold.

Til slutt måtte jeg spørre hvor i løypa nye skoleutbygginger i Buskerud og Østfold ligger, men det var det umulig å få svar på. Det virker som en stor andel av de ansatte i Viken kommer fra gamle Akershus og at det er planer og ønsker fra gamle Akershus de jobber med.

Jeg frykter at vi har samme situasjon innen de fleste saksområder i Viken. Derfor er jeg redd min påstand i overskriften er i ferd med å bli riktig. Og da haster det virkelig med å få gjennomført oppløsningen av dette udemokratiske og uhensiktsmessige gigantfylket. Alle partiene inkludert Ap som lovte oss velgere i sist valgkamp å oppløse Viken, må nå sørge for at det skjer. Flere undersøkelser de siste årene har slått entydig fast at det er stor motstand mot Viken i hele fylket og spesielt i Buskerud og Østfold.

LES OGSÅ: