I et innlegg i Drammens Tidende stiller Øyvind Solum fra MDG en rekke gode spørsmål i debatten om oppdeling av Viken.

Senterpartiet deler faktisk alle målene Solum fremfører. Vi skal ha gode skoler og vi skal bidra til at Norge når klima- og bærekraftsmålene. Det er derimot ingen motsetning i å få til dette og det å dele opp Viken i Akershus, Buskerud og Østfold. Heller tvert imot.

Det er egentlig en ganske god prestasjon, gitt det massive trykket i saken, men Solum og MDG ser ut til å ignorere hva som har vært og er hovedargumentene for å oppløse Viken. Kampen for folkestyre og desentralisering av makt, tjenester og kapital. Kjernen i Senterpartiets ideologi og politiske tradisjoner.

For å illustrere hva MDG anser som den største utfordringen, vises det til Vikens geografiske størrelse, som er ganske gjennomsnittlig, for å bruke Solums ord. Det er riktig, men den geografiske størrelsen har aldri vært Senterpartiets hovedanliggende når det kommer til størrelse. For Viken er først og fremst en gigant i innbyggertall. 1,2 millioner innbyggere. Nesten dobbelt så mange som i det nest største fylket, 1/4 av Norges befolkning og større enn 10 europeiske land.

Når den store majoriteten av innbyggerne bor i et belte rundt Oslo, skaper det en kjøttvekt som gjør at omlandet og distriktene vil tape. For hvor kutter man først hvis man må spare inn? Jo, der det smerter minst. Der det bor færre folk. I et folkestyre skal velgerne ha mulighet til å bytte ut folkevalgte de er misfornøyde med i neste valg, dette er jeg sikker på at Solum og jeg er helt enig i, men hva slags mulighet har innbyggerne i Numedal til å bytte ut folkevalgte hvis et fremtidig fylkesting for eksempel vedtar å nedlegge Numedal videregående skole? Viken skaper ansvarspulverisering.

Senterpartiet er ikke et parti som bare tilpasser seg endringer og strukturer vi er imot. Vi er ikke et parti som bare er ute etter å styre og administrere. Vi setter oss klare politiske mål med tilhørende tiltak for å nå dem.

Viken svekker folkestyret og vil med tiden sentralisere makt, mennesker og tjenester. Derfor var vi imot Viken da det ble oppretta, og derfor har vi gått til valg på dele opp Viken ved valget i både 2019 og 2021. Velgerne har gitt Senterpartiet stor tillit.

Alle meningsmålinger som er gjort, viser et stort flertall for å dele opp Viken. I et velfungerende demokrati er vi helt avhengig av tillit. Hvis innbyggerne i et land til stadighet opplever at de blir overkjørt av politikerne, vil tilliten gradvis forvitre. Da er vi i trøbbel. Uten tillit, faller bunnen ut av en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Derfor er det nå på tide å lytte til folkeviljen.

16.- 17. februar skal fylkestinget avgjøre om det skal sendes en søknad om å dele opp Viken. Hvis Sp, Ap, SV, Rødt og Frp, som har gått til valg på å dele opp Viken, står ved løftet sitt, er det flertall. Noe det heller ikke er noen grunn til å betvile. Vi inviterer MDG til å bli en del av det flertallet.

DEBATTEN OM VIKEN:

Les også

Er Viken-oppløsning viktigere enn gode skoler og en bærekraftig utvikling?

Les også

Monsterfylket Viken har ingen klare fordeler, men mange ulemper

Les også

Mange prøver å underminere valgløftet om å oppløse Viken

Les også

Om feilaktige vedtak ikke kan omgjøres, svekker det politikernes anseelse

Les også

Det må bli Viken eller ingenting. Å reversere sammenslåingen er en dårlig ide

Les også

Å la Viken fortsette vil bli dyrere enn å oppløse

Les også

Er det grunn til å tro at veiene og de videregående skolene blir bedre hvis Viken deles opp?

Les også

Valgkampløftet om Viken er et valgkampløfte om å kaste penger ut av vinduet