Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk i 2021 til valg på å oppløse Viken fylke. Partiene har dannet regjering og styrer sammen på Hurdalsplattformen som sier at «det skal i løpet av 2021 settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

Siden oktober 2019 har Ap og Sp ledet fylkesrådet i Viken, og samarbeidsplattformen som ble utforma sammen med SV og MDG gjelder. Dette har Ap og Sp bekrefta etter begge endringer av fylkesrådet. Plattformen sier at «Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken».

17. desember 2021 la fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen (Ap) på vegne av fylkesrådet frem en sak med enstemmig innstilling til fylkestinget om å oppløse Viken. Fylkestinget i Viken forholder seg til fylkesrådet slik Stortinget forholder seg til regjeringen nasjonalt.

Ville Arbeiderpartiet akseptert at Arbeiderpartiets egne stortingsrepresentanter ved behandling i Stortinget stemte mot en innstilling fra regjeringen Støre? Det er utenkelig.

Det ble regjeringsskifte etter valget 2021. Viken oppløses. Ferdig snakka.

LES OGSÅ:

Les også

Det flommer ikke over av melk og honning i Viken, Wengen

Les også

Cathrin Janøy villeder om barnehagenedleggelser

Les også

Reneste vrøvl om hvordan Viken ble til