Bygdeposten skriver at stortingsrepresentantene Morten Wold (Frp) og Kristin Ørmen Johnsen (H), som begge representerer Buskerud, har fått støtte til å øke tilskuddet til hoppsenteret.

Også bob- og akesenteret på Lillehammer får økt tilskudd innenfor rammen på 500.000 kroner.

– Vi har jobbet hardt for å øke det statlige bidraget til Vikersundbakken. Det er et særegent anlegg, drevet i regi av en liten idrettsforening på bygda – riktignok med støtte fra kommune og fylke. At vi fikk gjennomslag for nok en halv million kroner i driftsmidler, er veldig gledelig, sier Kristin Ørmen Johnsen.

Vikersund skal arrangere både Raw Air-arrangementer og VM i skiflyging i løpet av de neste årene. Wold mener det er en vinn-vinn situasjon for Vikersund med de nye midlene de nå har fått.

– Vikersund står foran store løft i årene som kommer. Kan vi bidra til å ruste organisasjonen gjennom driftsmidler, er det en vinn-vinn-situasjon for både Vikersund, kommunen, regionen og nasjonen, sier Wold.